Bel me terug Patientenportaal

Kwaliteit

Samenwerking met zorgverzekeraars

Als lid van de Vereniging Topfysiotherapie® voldoen wij aan de hoogste eisen die de zorgverzekeraars stellen op het gebied van kwaliteit en doelmatig werken. De praktijk werkt samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars. 

Kwaliteitsgarantie

De praktijk heeft in 2007 tot 2013 -als onderdeel van de Vereniging® Topfysiotherapie - als één van de eerste praktijken in Nederland, het ISO-HKZ certificaat behaald. Voor u staat dat voor zekerheid, voor behandeling in een goed georganiseerde en cliëntgerichte praktijk. Vanaf 2012 is de Vereniging Topfysiotherapie overgegaan op het Keurmerk Topfysiotherapie, waarmee zij haar eigen kwaliteitsbeleid heeft bekroond. Sinds 1 juli 2013 heeft onze praktijk een Plus-overeenkomst bij zorgverzekeraar CZ en sinds 2017 een Intensief overeenkomst met VGZ ontvangen uit waardering voor onze kwaliteit van zorg. Samen met CZ en VGZ bouwt de Vereniging Topfysiotherapie aan producten die de zorg beter en zinniger maken. In 2020 is een start gemaakt met een programma voor mensen met chronische pijn en een product voor mensen met lage rugklachten. In 2022 behaalde onze praktijk het Keurmerk FysiotherapieKeurmerk therapeuten zijn therapeuten die continu bezig zijn met ontwikkeling op het gebied van kwaliteit.
VTF keurmerk      keurmerk fysiotherapie logo 

Hoog opgeleide professionals

Topfysiotherapie® Van der Zanden werkt met hoog opgeleide professionals, alle fysiotherapeuten zijn Registerfysiotherapeut en werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Uw vraag centraal

In onze hulpverlening staat uw vraag centraal. Het aantal behandelingen voor een goed resultaat ligt ver onder het landelijk gemiddelde.

Gebruik van vragenlijsten

Om uw klachten nog beter te kunnen begrijpen, het resultaat meetbaar te maken en om de efficiëntie tijdens het onderzoeks- en behandelproces te verbeteren, maken wij gebruik van vragenlijsten. Zo gebruiken wij  wetenschappelijk getoetste digitale vragenlijsten. Ook hebben wij het proces van dossiervorming vereenvoudigd door gebruik te maken van een Online intake; we vragen u - indien u een e-mailadres hebt - voorafgaande aan de eerste afspraak een vragenlijst in te vullen. Deze gegevens worden dan in uw dossier opgenomen, wat weer tijd scheelt tijdens het onderzoek. Op diezelfde manier kunnen wij ook bestaande vragenlijsten afnemen om beter inzicht te krijgen in uw klachten, beïnvloedende factoren en de mate waarin u beperkt bent door uw klachten.

Dataverzameling

Onze praktijk is een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.
Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeuten zogenaamde ‘feedback informatie’. Onze fysiotherapeuten kunnen met deze informatie zelf zien hoe zij functioneren én kunnen zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut.
Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt (geanonimiseerd). 
Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut of bij een van onze assistentes; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de
dataverzameling.

 

Tevredenheid

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Patiënten beoordelen onze dienstverlening met een tevredenheid van 9,1 op schaal van 0-10. In ons streven naar het leveren van kwalitatieve hoogwaardige zorg is uw ervaring als patiënt dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualizorg BV, dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. De vragenlijst heeft de PREM (Patient Related Evaluation Measurement). Met de PREM waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Qualizorg BV door te mailen naar info@qualizorg.nl

 

Breed aanbod van zorg

Er is binnen en buiten het gezondheidscentrum TopZorg Weert intensieve samenwerking met andere hulpverleners, zoals (sport- en trauma)orthopeed, sportartsen, tandarts, psychologe, handtherapeute, orthopedisch schoenmaker, podotherapeute en een sportmasseur.

 

Klachten

Van een klacht over onze dienstverlening willen we leren. Om die reden willen we hierover graag met u in overleg, aangezien de meeste klachten voortkomen uit misverstanden in de communicatie of onuitgesproken verwachtingen. We zoeken graag met u naar een oplossing.
We houden ons aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en zijn aangesloten bij de Klachtenregeling en Geschillencommissie van het KNGF, alsmede - voor de kPNI - via de MBOG bij de Koepel KAB.

 

AGB-code praktijk: 04005071
BTW nummer: NL 8036.61423.B01 
KvK nummer: 13036333