De Vereniging Topfysiotherapie behaalde als één van de eerste samenwerkingsverbanden in 2007 het ISO-HKZ-certificaat, zowel op praktijk- als verenigingsniveau. Het past binnen de missie en visie van de vereniging om kwaliteit hoog in het vaandel te dragen. Vanuit een intrinsieke motivatie van de leden binnen de vereniging werd gezocht naar een meer uniforme manier van werken en een kwaliteitssysteem. Daarvan was het ISO-HKZ-certificaat één van de onderdelen. Ook zorgverzekeraars toonde interesse in HKZ en gaven aanvankelijk te kennen voordelen te zien in samenwerking met praktijken die ISO-HKZ-gecertificeerd waren. Tot 2013 heeft de Vereniging Topfysiotherapie haar HKZ-certificaat behouden.

Aangezien de kosten van de certificering niet opwogen tegen de baten bij zorgverzekeraars, hebben de leden besloten te stoppen met HKZ. Binnen de Vereniging Topfysiotherapie bleef echter wel de behoefte voor een kwaliteitsmanagementsysteem bestaan. Voordelen werden vooral gezien in uniformiteit in processen, structuur, organisatie, profilering naar externe partijen en registraties (patiëntendossier, klachten, ongevallen, etc.). Daarnaast was er behoefte aan een systeem om praktijken extern te laten toetsen op gemaakte afspraken. Ook voor aspirant leden van de Vereniging Topfysiotherapie wordt snel duidelijk wat van hen wordt verwacht met betrekking tot een operationeel kwaliteitsmanagementsysteem.

De Vereniging Topfysiotherapie heeft daarom gekozen voor het opzetten van een eigen Keurmerk Topfysiotherapie. Hiertoe werd een projectgroep opgericht om vanuit de ISO-HKZ-normeringen te bepalen welke onderdelen behouden moesten worden voor het Keurmerk. Uiteindelijk bleek 95% van de ISO-HKZ-normering door alle leden onderschreven te worden als basis voor het Keurmerk Topfysiotherapie. In het voorjaar 2013 werd in de Algemene Ledenvergadering het nieuwe Keurmerk Topfysiotherapie vastgesteld. begin van 2017 hebben alle leden van de Vereniging Topfysiotherapie wederom een externe audit bij een erkend audit bureau ondergaan, waarin alle processen, het managementsysteem als ook de inhoud van patiëntendossiers werden getoetst op kwaliteit. Alle aangesloten praktijken behaalde de externe audit en mogen daardoor het Keurmerk Topfysiotherapie voeren.

Voor aspirant leden van de Vereniging Topfysiotherapie is een compleet implementatie plan aanwezig, zodat zij binnen 1 jaar kunnen voldoen aan de normen van het Keurmerk Topfysiotherapie. Vervolgens zullen zij ook een externe audit ondergaan. Bij een positieve beoordeling van de externe auditor mogen ook zij het Keurmerk Topfysiotherapie voeren en worden zij gewoon lid van de Vereniging Topfysiotherapie.

U bent dus niet voor niets in vertrouwde handen bij een Topfysiotherapeut!