Bel me terug Patientenportaal

Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de zorgsector

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wij hebben een geldig AVG-OK vignet.
avg ok logo

Op deze pagina van De vereniging Topfysiotherapie kunt u ons privacy statement inzien, deze voldoet uiteraard aan de nieuwe wetgeving.

In de AVG krijg je als burger meer rechten wanneer het gaat om te weten welke gegevens verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Men krijgt de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers is een kenmerk van open en transparante organisaties, welke een van de kernwaarden van de Vereniging Topfysiotherapie is.

 

AGB-code praktijk: 04005071
BTW nummer: NL 8036.61423.B01 
KvK nummer: 13036333