Bel me terug Patientenportaal

Therapeutisch Elastische Kousen (TEK)

TEK

Therapeutisch Elastische Kousen (TEK) worden ingezet bij patiënten met een chronische oedeemproblematiek. TEK worden door zorgverzekeraars gezien als het voornaamste compressiehulpmiddel voor het compenseren van chronisch functieverlies van bloed- en/of lymfevaten.
In de volksmond wordt er vaak gesproken over steunkousen. Dat is officieel geen goede benaming. Steunkousen zijn vrij verkrijbaar en worden alleen in drukklasse 1 uitgevoerd. Een TEK is een medisch hulpmiddel en moet aangemeten worden door een daarvoor opgeleide zorgprofessional. Binnen ons team is Lieke Dirks de deskundige op het gebied van TEK en oedeemfysiotherapie.

Binnen het TEK assortiment zijn er zeer veel mogelijkheden. Er zijn verschillende materialen, lengtes, drukklassen, opties, kleuren en merken. De beste keuze voor uw patiënt hangt af van verschillende factoren.

Metingen

Voordat een therapeutisch elastische kous kan worden geleverd, zal de oedeemfysiotherapeut eerst metingen uitvoeren. Minimaal eenmaal per jaar dient een nieuwe meting te worden uitgevoerd alvorens nieuwe TEK worden besteld. Dat heeft met name te maken met veranderingen in oedeem en daarmee de maat van de kousen.
Deze metingen worden opgeslagen in een online software platform. Dit is nodig voor het verwerken van zorgdeclaraties en het vastleggen van zorginformatie. Het platform is gericht op geprotocolleerde zorg en het transparant maken van zorgbeslissingen voor de verstrekking van compressiehulpmiddelen en aan/uittrekhulpmiddelen.
 

Rondbrei en vlakbrei

Tussen rond- en vlakbreikousen zitten grote verschillen. Vlakbreikousen hebben een naad aan de achterkant, het materiaal is dikker en de weerstand is hoger dan dat van een rondbreikous.
Vlakbreikousen worden veelal ingezet bij patiënten met lymfoedeem of een fors veneus oedeem. De weerstand die de vlakbreikous geeft is bestand tegen eventuele toename van het oedeem.
Rondbrei is dunner, heeft geen naad en dit materiaal rekt veel meer uit. Deze kousen zijn met name geschikt voor patiënten met een veneuze problematiek.

tek

Aan/uittrekhulpmiddelen

Het aan/uittrekken van een (strakke) elastische kous kan een hele opgave zijn. Gelukkig zijn er relatief eenvoudige hulpmiddelen beschikbaar. We maken een onderscheid in de soft hulpmiddelen (glijzakken) en armverlengende aan/uittrekhulpmiddelen, zoals de Dressbuddy en de Steve+. Uiteraard helpen we u met een handige keuze.

dressbuddy aan met slip perfect pakket eritekGlijzak

 

FysioTEK

Lieke werkt samen met FysioTEK, waar zij ook haar opleiding heeft gevolgd. FysioTek is een leverancier van compressiehulpmiddelen. Hun doel is om deze hulpmiddelen toegankelijk te maken daar waar ook de oedeembehandeling plaats vindt. Zij doen dit door een uniek opleidingsaanbod voor oedeemtherapeuten en compressiespecialisten, en door een administratie- en bestelportaal beschikbaar te stellen. Bovendien geven zij ondersteuning op alle mogelijke vraagstukken van behandelaar en patiënt.

logo fysiotek

Vergoeding

Indien er een indicatie is voor TEK, dan vergoeden zorgverzekeraars per jaar 2 Therapeutisch Elastische Kousen.

 

Diensten & specialisaties