Online afspraak maken/Patientenportaal

Vakgroep Kinderen

Binnen de vakgroep kinderen zijn onze kinderfysiotherapeuten werkzaam die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van kinderen.

De kinderfysiotherapeut helpt kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die een achterstand of beperking hebben bij het bewegen. Uitgangspunt voor de behandeling is de hulpvraag van ouders en -indien mogelijk- de vraag van het kind. De therapeut doet onderzoek en maakt gebruik van tests om objectief vast te kunnen stellen wat er aan de hand is. Daarna zal samen met ouders oplossingen worden gezocht om het kind gericht te helpen.

De vakgroep wordt gevormd door:

Bijzondere aandachtsgebieden

Peutergym

Voor alle peuters tussen de 2-4 jaar biedt Topfysiotherapie Drunen peutergym aan. 

Topfit, dat ben ik!

Wij bieden een multidisciplinair beweeg- en coachprogramma aan voor kinderen met overgewicht: Topfit, dat ben ik. De zorg binnen deze vakgroep wordt vaak met meerdere disciplines gedaan. Regelmatig overleg vindt dan ook plaats met de het consultatiebureau, huisarts, ergotherapeut, logopedist, psychosociaal therapeut, voedingsconsulent en scholen. 

De kinderfysiotherapeuten zijn aangesloten bij:

Diensten & specialisaties