Patientenportaal Afspraakformulier

Diensten & specialisaties

Schrijven, een actuele schoolse vaardigheid 

Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt om te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer is schrijven en leren schrijven nog steeds actueel. Het schrijven op school is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. Schrijven is een moeilijke vaardigheid. Bij de meeste kinderen verloopt dit leerproces zonder problemen. Dit geldt echter niet voor alle kinderen. Hoewel het aanleren van schrijven een schoolse vaardigheid is, blijkt de motorische component een grote rol te spelen. Wanneer de oorzaak gelegen is in de uitvoering van de schrijfbeweging, kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden 

In groep 3 leren de kinderen in een korte periode schrijven. Allerlei factoren spelen hierbij een rol. De pen moet goed worden vastgehouden. De grootte van de letters moet constant zijn en het schrijven moet een vloeiende beweging zijn, want anders ontstaat er schrijfkramp. Ook in de hogere groepen kunnen er schrijfproblemen voorkomen. Het schrijven kan slordig en onleesbaar zijn, het tempo kan onvoldoende zijn of het kind geeft pijnklachten aan tijdens of na het schijven. Enkele hulpvragen kunnen zijn: 

  • Mijn kind schrijft slordig. 

  • Mijn kind schrijft krampachtig en gespannen. 

  • Het tempo van schrijven is erg laag. 

  • Mijn kind houdt de pen op een vreemde manier vast. 
     

Kinderfysiotherapeutische werkwijze 

De diagnostiek bij de kinderfysiotherapeut is erop gericht duidelijkheid te scheppen of er voornamelijk sprake is van een cognitieve of motorische oorzaak voor de schrijfproblemen. Immers, alleen motorische schrijfproblemen betreffen het interventiedomein van de kinderfysiotherapeut 

Er zal middels vragenlijsten en observatie van het schrijven in kaart worden gebracht wat de oorzaak kan zijn. Daarnaast wordt in kaart gebracht of er nog andere motorische problemen zijn omdat schrijf- en andere motorische problemen vaak gecombineerd voorkomen. 

Het doel van de kinderfysiotherapeutische behandeling is dat het kind leesbaar, met voldoende tempo en zonder pijn- of vermoeidheidsklachten zijn schrijfwerk leeftijdsadequaat kan voltooien. Dit wordt o.a. bereikt middels het stimuleren van een goede zithouding en goed meubilair en juiste pengreep en keuze van de pen.  De schrijfoefeningen worden ondersteund door oefeningen voor de oog- handcoördinatie en fijne motoriek. 

Zorg rondom motorische schrijfproblemen 

In de zorgketen rond een kind met schrijfproblemen is samenwerking met de school van essentieel belang. Allereerst is contact met de leerkracht / interne begeleider voorwaarde om kind en schrijfprobleem goed in kaart te brengen. Aansluitend is het van belang het handelingsplan op school en de behandeling/begeleiding van de kinderfysiotherapeut op elkaar af te stemmen, zodat duidelijk is wie de begeleiding doet, wat er wordt gedaan, waar, wanneer en op welke wijze de begeleiding plaatsvindt.  

Oefenmateriaal

Groep 1-2

Groep 3

Groep 4-5