Patientenportaal Afspraakformulier

Topfysiotherapie Drunen is één van de initiatiefnemers van de stichting GezondheidsCentrum Drunen (GCD). Samen met huisartsen en apotheek streven we naar een breed aanbod van gezondheidszorg waarbij de patiënt een centrale positie inneemt. Dit betekent uitgebreide laagdrempelige zorg, snel en dichtbij o.a. door samenwerking met andere zorgverleners uit de regio. 

Patiëntenzorg onder één dak

Het GezondheidsCentrum Drunen (GCD) staat voor geïntegreerde patiëntenzorg onder één dak. Dit houdt in dat de zorgverleners hun zorg voor patienten vnauit een gebouw afstemmen. In dit centrum zit een groot aantal eerstelijns zorgverleners waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en de apotheek. Bovendien richten we ons op samenwerking met zoveel mogelijk disciplines in de directe omgeving, zoals psychologie, ergotherapie en logopedie. Hierbij zoeken we nadrukkelijk naar synergie.

Dienstverlening binnen het GCD:

Efficiëntere aanpak, dicht bij huis

Zo hebben we ook het initiatief genomen om met het JBZ te gaan samenwerken. Samenwerking met het ziekenhuis is belangrijk omdat we daarmee het zorgproces voor de patiënt verder kunnen verbeteren. Vooral op het gebied van diagnostiek en waar het de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen betreft, heeft het ziekenhuis toegevoegde waarde. Door de samenwerking ontstaan directe aanspreekpunten en korte lijnen waardoor sneller schakelen mogelijk is. Ook dat is in het belang van onze patiënten. Dit streven naar patiëntgerichte zorg, sluit uitstekend aan bij de ambitie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Huisarts Diede Barnhoorn van huisartsenpraktijk Drunen is nauw betrokken bij de oprichting van het gezondheidscentrum in Drunen: 'Door een breed zorgaanbod samen te brengen, kunnen we hulp aan patiënten beter met elkaar afstemmen. We kijken zoveel mogelijk naar preventieve zorg en haken met ons plan in op de actualiteit rond het bundelen van krachten. We gaan voor een efficiëntere aanpak, op een plaats die voor de patiënt goed bereikbaar is, dicht bij huis.'

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn onder andere Oncologie, Minimaal invasieve chirurgie, Moleculaire Diagnostiek en Interventiecardiologie.