Online afspraak maken/Patientenportaal

Topfysiotherapie Drunen is één van de initiatiefnemers van de stichting GezondheidsCentrum Drunen (GCD). Samen met huisartsen en apotheek streven we naar een breed aanbod van gezondheidszorg waarbij de patiënt een centrale positie inneemt. Dit betekent uitgebreide laagdrempelige zorg, snel en dichtbij o.a. door samenwerking met andere zorgverleners uit de regio. Een eerste stap is gezet met het voorlopige centrum aan de Schoolstraat 9C te Drunen.

PERSBERICHT

Brabant dagblad 19-03-2014

Zorg onder één dak

Gezondheidscentrum Drunen begint met vijftien zorgondernemers uit regio in plan Dillenburg.

“Een belangrijke mijlpaal na zeven jaar voorbereiden en plannen maken”, zo noemt John Hurkmans de overeenkomst die de gemeente Heusden en de stichting Bouwgroep Gezondheidscentrum Drunen gisteren ondertekenden. De stichting koopt een stuk grond van Heusden in plan Dillenburg, het terrein tussen Prins Hendrikstraat en de Lipsstraat in Drunen. Vijftien zorgondernemers uit Drunen en omstreken gaan daar vlak naast het d’Oultremontcollege een nieuw gezondheidscentrum bouwen. “Het is nu aan ons om de tekeningen voor het gebouw af te maken en de bouwvergunning aan te vragen”, aldus Hurkmans, één van de initiatiefnemers van het nieuwe centrum. Hurkmans is zelf fysiotherapeut bij Topfysiotherapie Drunen. Hij verwacht uiterlijk over zes maanden de vergunning aan te vragen. “Dan kunnen we in november of december starten met de bouw. Dan kan het hele project na de zomer van 2015 klaar zijn.” Het gebouw krijgt vooralsnog twee etages, dat met de vijftien zorgverleners in de eerstelijnszorg helemaal vol is. “Mochten er meer ondernemers bijkomen, dan kunnen we heel gemakkelijk een derde etage bouwen.” Op de eerste verdieping komen huisartsen en de kleine ondernemingen. Op de begane grond komen de apotheek, fysiotherapie en een buitenpoli van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (met röntgen, echo en bloedprikken). Naast Topfysiotherapie Drunen verrijzen Huisartsenpraktijk Drunen, apotheek Het Quadraat, Topfysiotherapie Handencentrum de Langstraat, een buitenpoli van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Psychologenpraktijk Kobussen & Partners, Podotherapie Van Gellecom, Huisartsenpraktijk Engelenburg en Van Dorst, Ergotherapie Drunen, Logopedie Het Praethuys, Voedingsadviesbureau De Langstraat, Verloskundigepraktijk Rond, Thebe Thuiszorg, Gezond Werken Langstraat en IXXI Haarwerken.


GEZONDHEIDSCENTRUM DRUNEN EN JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS TEKENEN INTENTIE TOT SAMENWERKING

Den Bosch - Drunen, 29 januari 2010

Op 1 februari 2010 tekenen in aanwezigheid van wethouder R. v.d. Bos het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch en het GezondheidsCentrum Drunen een intentieverklaring tot samenwerking. In de loop van dit jaar worden de plannen concreet uitgewerkt.

Door de handen ineen te slaan kunnen de organisaties de zorg voor de patiënt beter organiseren. Hiermee spelen zij ook in op de wensen van overheid en zorgverzekeraars om patiëntenzorg te stroomlijnen.

Patiëntenzorg onder één dak

Het GezondheidsCentrum Drunen (GCD) dat momenteel wordt ontwikkeld, staat voor geïntegreerde patiëntenzorg onder één dak. 'Dit houdt in dat bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut en apotheek hun zorg voor patiënten beter kunnen afstemmen vanuit één gebouw', licht John Hurkmans toe. Hij is mede-oprichter van het GCD en mede-eigenaar van Topfysiotherapie Drunen. 'Bovendien richten we ons op samenwerking met zoveel mogelijk disciplines in de directe omgeving, zoals psychologie, ergotherapie en logopedie. Hierbij zoeken we nadrukkelijk naar synergie.'

Efficiëntere aanpak, dicht bij huis

'Zo hebben we ook het initiatief genomen om met het Jeroen Bosch Ziekenhuis te gaan praten. Samenwerking met het ziekenhuis is belangrijk omdat we daarmee het zorgproces voor de patiënt verder kunnen verbeteren. Vooral op het gebied van diagnostiek en waar het de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen betreft, heeft het ziekenhuis toegevoegde waarde. Door de samenwerking ontstaan directe aanspreekpunten en korte lijnen waardoor sneller schakelen mogelijk is. Ook dat is in het belang van onze patiënten.' Dit streven naar patiëntgerichte zorg, sluit uitstekend aan bij de ambitie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Huisarts Diede Barnhoorn van huisartsenpraktijk Drunen is nauw betrokken bij de oprichting van het gezondheidscentrum in Drunen: 'Door een breed zorgaanbod samen te brengen, kunnen we hulp aan patiënten beter met elkaar afstemmen. We kijken zoveel mogelijk naar preventieve zorg en haken met ons plan in op de actualiteit rond het bundelen van krachten. We gaan voor een efficiëntere aanpak, op een plaats die voor de patiënt goed bereikbaar is, dicht bij huis.'

Toekomstige ontwikkelingen

Het plan voor het GCD is volop in beweging. Het wordt omarmd door de gemeente Heusden. Het Gezondheidscentrum wordt samen met een school en sportaccommodatie ontwikkeld binnen ‘Plan Dillenburg’, een ambitieus initiatief in Drunen. De plannen van het GCD sluiten naadloos aan bij het gemeentelijk gezondheidsbeleid dat voorziet in de facilitering van initiatieven die streven naar versterking van de samenwerking tussen met name instellingen uit de eerste- en tweedelijnszorg.

Zolang de nieuwbouw van het centrum nog in ontwikkeling is, voeren de praktijken hun activiteiten uit vanuit de bestaande locaties. De nieuwbouw staat voor 2012 op de agenda.

GezondheidsCentrum Drunen

GCD is een samenwerkingsverband van diverse zorgaanbieders die in 2012 hun diensten aanbieden vanuit één gebouw. De initiatiefnemers en kerngroep van het GezondheidsCentrum Drunen bestaan uit huisartsenpraktijk Engelenburg/Engelenburg-van Dorst en huisartsenpraktijk Barnhoorn/van de Winkel, fysiotherapiepraktijk Topfysiotherapie Drunen, alsook een apotheek. Het centrum is op zoek naar zoveel mogelijk eerstelijnspartijen die ook in het centrum passen.

Het gezondheidscentrum wil vanaf de start een groei doormaken om het multidisciplinaire karakter voor een effiëntere patiëntenzorg verder vorm te geven.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn onder andere Oncologie, Minimaal invasieve chirurgie, Moleculaire Diagnostiek en Interventiecardiologie.