Patientenportaal Afspraakformulier

Diensten & specialisaties

Zuigelingen met een voorkeurshouding

Wat is een voorkeurshouding? 

We spreken van een voorkeurshouding als de baby driekwart van de geobserveerde tijd met het hoofd naar een kant is gedraaid. Omdat de schedel tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht is, kan er door de eenzijdige positie van het hoofd een afplatting van de schedel ontstaan: deformatieve plagiocephalie. Deze scheefgroei ontstaat in de eerste 3 à 4 maanden. Sinds het advies om zuigelingen alleen op hun rug te laten slapen, is het aantal zuigelingen met deformatieve plagiocephalie explosief gestegen. 

Oorzaken voorkeurshouding

Dat het aantal baby’s met deformatieve plagiocephalie de laatste 10 jaar toeneemt lijkt te verklaren door de adviezen van Stichting Wiegendood om de kinderen op de rug te laten slapen. Dit is een goed advies omdat daardoor het aantal kinderen die aan wiegendood sterven sterk is afgenomen. Een nadeel van deze maatregel is dat de baby’s te vaak en te lang op de rug liggen en het hoofd onvoldoende symmetrisch wordt bewogen. Invloed heeft ook dat ouders de baby’s overdag niet op de buik- of in zijligging laten spelen. 

Wat kan de kinderfysiotherapeut beteken bij voorkeurshouding of afplatting? 

De kinderfysiotherapeut kan uw kind onderzoeken, behandelen en gerichte adviezen te geven om de voorkeurshouding te verminderen en afplatting van de schedel te voorkomen. Bij een tijdige behandeling kan het dragen van een corrigerend helmpje meestal worden voorkomen. Om de mate van afplatting vast te stellen kan de kinderfysiotherapeut gebruik maken van plagiocephalometrie.  

Plagiocephalometrie (PCM) is een recent ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van afplattingen in maat en getal worden vastgelegd. PCM kan gebruikt worden om de mate van afwijking van normaal te onderzoeken. Bij herhaalde metingen kan PCM informatie geven over het natuurlijk beloop van afplattingen en over het effect van therapeutische interventies op de schedelasymmetrie. Met PCM wordt met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk gemaakt van de grootste omtrek van het hoofd. Op dit bandje worden de loodrechte posities van de neus en de oren gemarkeerd. De aldus verkregen PCM-ring wordt gekopieerd op papier, waarna precieze metingen kunnen worden gedaan. PCM is een gemakkelijk toepasbare, niet-belastende en betrouwbare manier om hoofdmetingen te verrichten.   

Adviezen

Kijk voor adviezen op de folder van het NCJ.