Patientenportaal Afspraakformulier

Diensten & specialisaties

TOPfit, dat ben ik!  

Kinderen met overgewicht zijn een sterk groeiend probleem in Nederland. Het overschot aan calorieën-inname en de verminderde lichamelijke activiteit leiden tot overgewicht en een toename in chronische aandoeningen. Het percentage in Nederland neemt bij jongens van 7,1% naar 15,5% toe en bij meisjes van 8,2% naar 16,1%.  

Overgewicht brengt gezondheidsproblemen met zich mee; het veroorzaakt op lange termijn hart– en vaatziekten en diabetes mellitus type II (zgn. 'ouderdoms' suikerziekte). Bovendien brengt overgewicht uiteindelijk ook enige versnelling van de lengtegroei met zich mee, wat gepaard gaat met een vervroegde puberteit en sluiting van groeischijven. Ook kan overgewicht leiden tot verminderd plezier in bewegen.  

Coaching en beweegprogramma op maat 

Uit onderzoek is gebleken dat een multidisciplinaire aanpak effectief is. Deze aanpak leidt tot een gezondere lichaamssamenstelling, betere kwaliteit van leven en conditie van kinderen. Daarom is in samenwerking met een leefstijlcoach, kinderfysiotherapeute, diëtiste en kinder-/systeemtherapeut een programma ontwikkelt voor kinderen, om deze uitdaging samen met hun ouders aan te pakken.   

Het doel van het programma is: 

  • Verandering van het beweeggedrag; 

  • Verandering in het eetgedrag; 

  • Afname van gewicht; 

  • Verandering in het totale gedrag van je kind, zodat je kind zich lekker in het lijf voelt. 

Samen werken aan gezondheid  

Samenwerkingspartners in dit project zijn de gemeente Heusden en GGD Hart voor Brabant.  

Barthel Hubregtse, onze leefstijlcoach, is het eerste aanspreekpunt voor kind, ouders en zorgverleners. Hij ziet de erop toe dat afspraken aansluiten op de wensen van het gezin. Barthel zal ouders en kinderen gedurende 2 jaar lang op maat begeleiden, onder andere door het afleggen van huisbezoeken. 

 

Plezier in bewegen 

Kirsten Couwenberg, kinderfysiotherapeut en Stijn Holtslag bewegingsagoog geven de beweeglessen op het Gezondheidscentrum in Drunen.  De beweeglessen worden 1 keer per week gegeven en zijn goed afgestemd op het beweegniveau van uw kind. Tijdens deze beweeglessen wordt er vooral aandacht besteed aan het plezier krijgen in sporten en bewegen. Ook wordt getraind om het uithoudingsvermogen te verbeteren door middel van conditie- en krachttraining. Indien gewenst wordt in samenwerking met Stichting de Schroef gekeken naar een geschikte sport voor uw kind, zodat uw kind de overstap kan maken naar een sportvereniging.

Gezonde levensstijl 

Samen met de diëtist van Dietistenbureau de Langstraat, leer je over de Schijf van Vijf en leer je hoe onze spijsvertering werkt. Welke producten zijn een gezonde keuze? Welke producten kun je beter bewaren voor bijzondere gelegenheden? Vakantie? Feestje? Sinterklaas? Hoe ga je daarmee om?! Samen stellen we doelen op op het gebied van voeding, gezondheid en gewicht. Het kind maakt afspraken met ouders en na afloop van het TOPfit programma is het kind samen met ouders de voedingsexpert en kun je antwoord geven op vele voedingsvragen! 

Gedrag 

Monique van Hattum, onze systeemtherapeut en kindertherapeut, biedt begeleiding in de gezinssituatie en werkt aan de gezinsdynamiek. Kinderen kunnen hun emoties weg eten vanuit verlies en verdriet of een andere reden.  De kindertherapeut zal je leren om naar jezelf te kijken dat je mag zijn wie je bent! Er worden samen oefeningen gedaan om gevoelens te leren uiten en de sociaal-emotionele weerbaarheid te vergroten. 

Vergoeding 

Zes gezinnen kunnen deelnemen aan het pilot project van de gemeente waarbij de kosten voor leefstijlcoach gedekt zullen worden. 

Fysiotherapie bij kinderen valt gedeeltelijk onder de basisverzekering (18x), daarna kan het bekostigd worden uit de aanvullende verzekering.  

Dietetiek wordt 180 minuten vergoed uit de basisverzekering, daarna kan het bekostigd worden uit de de aanvullende verzekering.  

Kindertherapie wordt ook (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering of via jeugdwet indicatie. 

Zonder verwijsbrief 

Voor behandeling kunt u terecht na doorverwijzing van uw arts of specialist. Ook zonder verwijsbrief bent u welkom met uw vragen en voor behandeling. 

Wilt u meer weten over het programma, of wilt u een afspraak maken, neemt u dan contact met Barthel Hubrechtse: 0416-376575.