Patientenportaal Afspraakformulier

Diensten & specialisaties

TOPfit, dat ben ik!

Kinderen met overgewicht zijn een sterk groeiend probleem in Nederland. Het overschot aan calorieën-inname en de verminderde lichamelijke activiteit leiden tot overgewicht en een toename in chronische aandoeningen. In 2018 had bijna 11,9 procent van de 4- tot 12-jarigen en 11,6 procent van de 12- tot 16-jarigen overgewicht.

Overgewicht brengt gezondheidsproblemen met zich mee; het veroorzaakt op lange termijn hart– en vaatziekten en diabetes mellitus type II (suikerziekte). Bovendien brengt overgewicht uiteindelijk ook enige versnelling van de lengtegroei met zich mee, wat gepaard gaat met een vervroegde puberteit en sluiting van groeischijven. Ook kan overgewicht leiden tot verminderd plezier in bewegen.

Coaching en beweegprogramma op maat

Uit onderzoek is gebleken dat een multidisciplinaire aanpak effectief is. Deze aanpak leidt tot een gezondere lichaamssamenstelling, betere kwaliteit van leven en conditie van kinderen. Daarom is in samenwerking met een leefstijlcoach, kinderfysiotherapeut, diëtist en/of kinder-/systeemtherapeut een programma ontwikkelt voor kinderen, om deze uitdaging samen met hun ouders aan te pakken.

Doelen van het programma kunnen zijn:

  • Verandering van het beweeggedrag;
  • Verandering in het eetgedrag;
  • Verbeteren van fitheid;
  • Afname/stabilisatie van gewicht;
  • Verandering in het totale gedrag van je kind, zodat je kind zich lekker in het lijf voelt.

Gezonde levensstijl

Merne Muskens, leefstijlcoach, is de verbindende factor gedurende het traject. Het eerste aanspreekpunt voor kind, ouders en zorgverleners. Zij ziet erop toe dat afspraken aansluiten op de wensen/behoeften van het gezin. Merne zal ouders en kinderen gedurende 1 jaar lang op maat begeleiden, onder andere door het afleggen van huisbezoeken. Samen gaan we kijken hoe we bewegen en eten nog gezonder en leuker kunnen maken.

Plezier in bewegen

Ingrid van den Berg, kinderfysiotherapeut, geeft de beweeglessen op het Gezondheidscentrum in Drunen. De beweeglessen worden 1 keer per week gegeven en zijn afgestemd op het beweegniveau van uw kind. Tijdens deze beweeglessen wordt er vooral aandacht besteed aan het plezier krijgen in sporten en bewegen. Ook wordt getraind om uithoudingsvermogen en kracht te verbeteren door middel van conditie- en functionele krachttraining. Indien gewenst wordt in samenwerking met Stichting de Schroef gekeken naar een geschikte sport voor uw kind, zodat uw kind de overstap kan maken naar een sportvereniging.

Voedingsexpert

Eline Das, kinderdiëtist van Diëtistenpraktijk de Langstraat, leert je over de Schijf van Vijf en leert je hoe onze spijsvertering werkt. Welke producten zijn een gezonde keuze? Welke producten kun je beter bewaren voor bijzondere gelegenheden? Wat is de goede aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een kind van mijn leeftijd? Vakantie? Feestje? Sinterklaas? Hoe ga je daarmee om?! Samen stellen we doelen op het gebied van voeding, gezondheid en gewicht. Het kind maakt afspraken met ouders en na afloop van het TOPfit, dat ben ik! programma is het kind samen met ouders de voedingsexpert en kun je antwoord geven op vele voedingsvragen! 

Gedrag

Monique van Hattum, systeemtherapeut en kindertherapeut, biedt begeleiding in de gezinssituatie en werkt aan de gezinsdynamiek. Kinderen kunnen hun emoties weg eten vanuit verlies en verdriet of een andere reden. De kindertherapeut zal je leren om naar jezelf te kijken dat je mag zijn wie je bent! Er worden samen oefeningen gedaan om gevoelens te leren uiten en de sociaal-emotionele weerbaarheid te vergroten.

Vergoeding

Hieronder is de vergoeding voor u op een rijtje gezet.

  • Programma TOPfit, dat ben ik!:  Er is een eigen bijdrage voor dit programma. De eigen bijdrage bedraagt €10 euro per maand voor 12 maanden. Mocht u in het bezit zijn van een HeusdenPas geef dit van te voren aan.
  • Leefstijlcoach: Wordt volledig vergoed vanuit gemeente Heusden.
  • Kinderfysiotherapeut: Bij een medische indicatie krijgen kinderen onder de 18 jaar maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed uit de basisverzekering. 
  • Diëtist: Eerste 3 uur wordt vergoed vanuit de basisverzekering, daarna kan het bekostigd worden vanuit de aanvullende verzekering. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben en u bent over u basisverzekering heen zijn de kosten €30 euro voor 30min en €15 euro voor 15min.
  • Systeem,- / kindertherapeut: De therapie kan vergoed worden door een aanvraag te doen bij Bijeen Heusden, verwijzing via het medisch domein, beide verlopen dan via een beschikking jeugdwet indicatie. Daarnaast wordt de therapie ook (gedeeltelijk) vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent door uw zorgverzekering en voorwaarden. Voor meer informatie zie de website, https://kindverbindt.nl/vergoedingen/.

Verwijsbrief

Veelal worden kinderen doorverwezen vanuit de (jeugd) arts of specialist. Hebt u geen verwijzing maar wilt u uw kind toch graag opgeven voor Topfit!, neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten over het programma of wilt u een afspraak maken, neemt u contact op met Merne Muskens: bel 0416-376575 of mail m.muskens@fysiodrunen.nl.