Patientenportaal Afspraakformulier

Praktijkinformatie 

U heeft een afspraak bij Topfysiotherapie Drunen voor intake en onderzoek van een (nieuwe) klacht.

Bij uw eerste afspraak ontvangt u een afspraakbevestiging via de mail en ontvangt u een mail over het inloggen in ons portaal. In het portaal vindt u een aantal bijlagen met belangrijke informatie omtrent de praktijk en uw afspraak/behandeling. 

Goedkeuringsverklaring

Voor ons keurmerk zijn wij verplicht om iedereen bij de eerste afspraak een goedkeuringsverklaring te laten accorderen, waarin u toestemming geeft voor o.a. het uitwisselen van medische informatie. Bij minderjarige patiënten moet er door een van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers worden geaccodeerd. Wij vragen u om de goedkeuringsverklaring voorafgaand aan uw afspraak alvast goed door te lezen, zodat u weet waarvoor u tekent. Deze goedkeuringsverklaring vindt u in het portaal.  U kunt deze digitaal accorderen door het vinkje onder aan het document aan te vinken.

Praktijkfolder en algemene voorwaarden

De praktijkfolder en algemene voorwaarden zijn bedoeld om u te informeren over de praktijk en gang van zaken rondom uw behandeling.

Betalingsvoorwaarden

Bij geen of onvoldoende vergoeding voor onderzoek en/of behandeling fysiotherapie, of een van de verbijzonderde vormen van fysiotherapie gelden de tarieven van de vereniging Topfysiotherapie. De tarieven vindt u hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de zorgsector

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Op de pagina van De vereniging Topfysiotherapie kunt u ons privacy statement inzien, deze voldoet uiteraard aan de nieuwe wetgeving.

In de AVG krijg je als burger meer rechten wanneer het gaat om te weten welke gegevens verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Men krijgt de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers is een kenmerk van open en transparante organisaties, welke een van de kernwaarden van de Vereniging Topfysiotherapie is.

Privacy Policy Topfysiotherapie Drunen

Topfysiotherapie Drunen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Topfysiotherapie Drunen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Digitaal intake-formulier (EID)

Voor uw eerste afspraak krijgt u per mail een link naar het digitale intake-formulier deze is speciaal ontwikkeld voor patiënten. Het is een online intake-formulier dat u thuis kunt invullen. Hiermee proberen wij zo goed mogelijk uw gezondheidsklacht in kaart te brengen. Als wij de gegevens van dit digitale formulier voorafgaand aan de eerste afspraak ontvangen, kunnen wij vaak nog diezelfde dag met de behandeling beginnen. Dit levert u dus vooral tijdswinst op!