Patiëntenportaal Neem contact op

Superfit!

Zorgplaza Waalwijk biedt een multidisciplinaire aanpak aan voor kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas. SuperFit! is een multidisciplinair programma waaraan de kinderfysiotherapeut en diëtiste meewerken. De doelgroep zijn kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas.

De meerwaarde van het werken in een groep is dat de kinderen en jongeren elkaar kunnen stimuleren, aanspreken en helpen. Ze kunnen elkaar tips geven en gevoelens delen. Het is voor de kinderen prettig om te ervaren dat andere kinderen tegen dezelfde problemen aanlopen als zijzelf.

Het programma

Dietiste
Bij de diëtiste gaan de kinderen leren over gezonde voeding en hoe dit thuis toegepast kan worden. De kinderen komen alleen of samen met de ouder(s)/verzorger(s). In het eerste (intake) gesprek gaat de diëtiste kijken naar het voedingspatroon van het kind en wordt gekeken naar lengte en gewicht om een goede diagnose te kunnen stellen. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk voedingsadvies opgesteld, waarbij we samen gaan werken aan een gezond eetpatroon.

Kinderfysiotherapeut
Naast het gezonde eten is het ook belangrijk om een goede conditie en voldoende beweging te hebben, hiervoor gaan de kinderen naar de kinderfysiotherapeut. De kinderen gaan elke week in groepsverband sporten. De les bestaat uit diverse sport en speloefeningen en ook kan gebruik gemaakt worden van de cardio fitness toestellen

In eerste instantie zal een intake gesprek plaatsvinden met de kinderfysiotherapeut, ouder(s)/verzorger(s) en het kind. Aan de hand van dit intakegesprek zullen samen de doelen voor het kind opgesteld worden.

Voldoende en regelmatig bewegen is hierbij een belangrijke voorwaarde om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Ook is het belangrijk dat wanneer voor jou het Superfit! programma stopt je blijft bewegen en een leuke sport kiest die bij de past. De kinderfysiotherapeut probeert je hier zo goed mogelijk in te begeleiden zodat je blijft bewegen nadat je gestopt bent met Superfit!

Informatiebrief
Ieder kind dat start met Superfit! krijgt een begeleidende informatiebrief. Hierin wordt het programma uitgebreid uitgelegd.

Doel

Doelen van het programma kunnen zijn:

Subdoelen

Natuurlijk is het de bedoeling dat er een positief resultaat wordt behaald. We hanteren de afspraak dat indien er na 3 maanden geen positieve verandering zichtbaar is (mits hier een goede reden voor is) om de behandeling te stoppen

Kosten
Kinderen onder de 18 jaar krijgen maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed uit de basisverzekering. Mocht uw kind na de Superfit! lessen door willen gaan met sporten bij ons dan zijn de kosten hiervoor voor u zelf. (abonnementsbasis) 

Meer informatie
Lijkt het je leuk hieraan mee te doen? Of wilt u uw zoon of dochter hiervoor opgeven? Neem dan gerust contact op. In principe gebeurt de eerste aanmelding bij de kinderfysiotherapeut, hierna kunnen de afspraken met diëtist worden ingepland.

Diensten & specialisaties