Patiëntenportaal Neem contact op

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een vervelende aandoening. Het  betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Patiënten met fibromyalgie hebben vaak ook last van chronische vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn en maag-darmklachten. De klachten verergeren bij stress en inspanning. Hierdoor is men geneigd om minder te gaan bewegen en in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Bij Fysiotherapie Zorgplaza kunnen gespecialiseerde reumafysiotherapeuten u helpen om beter met uw klachten om te gaan.

Procedure
Wanneer u bij de fysiotherapeut komt, wordt bekeken wat u op dit moment kunt en wat de knelpunten zijn. Na dit intakegesprek wordt een aantal testen afgenomen om de gezondheid in kaart te brengen. Aan de hand van deze gegevens wordt het beleid bepaald. Na drie maanden wordt u opnieuw getest, om het verloop van uw aandoening in kaart te brengen.
De therapie zal erop gericht zijn om u in 12 tot 20 weken te leren om tijdens uw dagelijkse activiteiten op een goede manier met de klachten om te gaan. Samen met de fysiotherapeut ontdekt u wat uw lichaam aankan. Daarna dient u zelfstandig verder te gaan met bewegen. 

Behandelmogelijkheden
Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij fibromyalgia. Dit hangt af van wat d eklachten zijn en hoe u er mee om gaat. Soms is een coachtraject zinvol, waarin u wordt begeleid om gezonder te gaan leven. Soms is een oefentraject nodig. Dan gaat u onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut in de oefenzaal te trainen. Na afloop van de intake kan de betreffende fysiotherapeut uitspraak doen over het te volgen traject. Dit gebeurt in overleg met de patient.

Diensten & specialisaties