Patiëntenportaal Neem contact op

Hoog Cervicale Functie Stoornis

HCFS ( hoog cervicale functiestoornis) was voorheen ook wel bekend als KISS-syndroom. Het is een aandoening, die soms gezien wordt bij zuigelingen en kleine kinderen en die kan leiden tot een stoornis in de symmetrische ontwikkeling van de baby/kind.

De oorzaak is een stands- en/of bewegingsstoornis van de bovenste nekwervelgewrichten. Deze functiestoornis kan bijvoorbeeld ontstaan doordat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces. De nek is bij baby’s een complex, fragiel en gevoelig gebied en speelt een belangrijke rol bij het handhaven van het evenwicht, bij het bepalen van de houding en bij het oprichten en stabiliseren van het hoofdje. Indien er hier een verstoring optreedt, bijvoorbeeld in de vorm van een foutieve wervelstand, kan dit gepaard gaan met pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn (huilbaby). Tevens kan de standsverandering leiden tot foutieve informatie over balans en/of evenwicht aan de hersenen, met als mogelijk gevolg problemen met bewegen en houding ( voorkeurshouding, scheefstand hoofd, overstrekking). Er zijn evenwel vele oorzaken, waardoor een zuigeling een voorkeurshouding en/of een overstrekking kan vertonen, maar als kan worden bevestigd dat de oorzaak daadwerkelijk ligt in een functiebeperking van de nek-wervelkolom, is er een aangrijpingspunt voor behandeling. Zowel het vaststellen en het behandelen van de bovenbeschreven functiestoornis gebeurd door de kinder-manueeltherapeut.

Er worden in de kinder-manueeltherapeutische behandeling geen harde manueeltherapeutische technieken (kraken) gebruikt, maar enkel veilige milde mobiliserende technieken veelal toegepast in het bovenste deel van de nekwervelkolom. Tevens wordt de mobiliteit van de heupen en bekkengewrichten kritisch belicht.

Vroege kenmerken HCFS:

-hoofdje staat scheef en gedraaid naar één kant.

-afplatting schedeltje

-veelvuldig huilen, slecht slapen

-wervelkolom scheef (scoliose)

-sterke neiging tot overstrekken

-scheve heupstand

-slikklachten, makkelijk overgeven

-aan- en uitkleden verlopen vaak met protesthuilbuien

Latere kenmerken HCFS:

-niet (of nauwelijks) kruipen en gaat vroeg staan en lopen

-grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig en vertraagd

-evenwichtsproblemen, matig of slechte houding

-veel struikelen, vallen met slechte opvangreacties

-woedeaanvallen, snelle vermoeidheid, snel ontstemd

-hoofdpijn, slechte concentratie

-onrustig, heeft veel aandacht nodig

Diensten & specialisaties