Afspraak maken

Tarieven

De vergoeding vanuit de basisverzekering is bij chronische fysiotherapie tot 18 jaar volledig. Bent u 18 jaar of ouder dan wordt chronische fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling. Kinderen tot 18 jaar met 'chronische klachten' krijgen maximaal 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. De Topfysiotherapie-praktijken hebben contracten afgesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars 

Prijslijst 2024 voor niet verzekerde zorg:

Eerste consult met of zonder verwijzing
Intake en onderzoek fysiotherapie/oefentherapie         € 62,20

Tarief zitting fysiotherapie                                                  € 44,55
Tarief zitting manuele therapie                                          € 60,45
Tarief zitting oedeemtherapie                                            € 60,45
Toeslag zitting aan huis                                                       € 22,30
Online pijneducatie                                                              € 44,55
              
Bij niet tijdig afmelden, minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak, kan deze in rekening worden gebracht. Dit valt buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar. 

Niet nagekomen afspraak                                                    € 42,45