Afspraak maken

Leven met chronische pijn

Pijnprogramma gezondheidscentrum Oranjeplein

U ervaart pijn, al meer dan 3 maanden en u heeft meerdere specialisten bezocht. Zij kunnen u niet behandelen en de pijn wegnemen of reduceren. U moet er mee leren leven, is de boodschap. Echter, de langdurige aanwezigheid van pijn kan een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven lijkt over te nemen?

U gaat misschien bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is. U kunt uw werk misschien niet meer (volledig) uitoefenen of u moet zich allerlei andere leuke activiteiten ontzeggen.

Waarom een pijnprogramma volgen bij het Gezondheidscentrum Oranjeplein
Goede begeleiding door meerdere zorgprofessionals binnen Gezondheidscentrum Oranjeplein die zich geschoold hebben en samenwerken rondom uw chronische pijn, kunnen u helpen weer grip te krijgen op uw klachten en uw leven. De ingewikkelde samenhang van factoren bij chronische pijn vereist een zorgvuldige analyse en behandeling door een multidisciplinair team. Alleen dan zijn problemen in onderlinge samenhang te beoordelen en worden behandelingen op elkaar afgestemd. Deze aanpak vergroot de kans op een succesvolle behandeling.

Uw inzet is belangrijk

Wij kunnen u niet van uw chronische pijn af helpen. Wel weten we dat veel mensen na onze hulp minder pijn ervaren en vaak minder last van hun pijn hebben. Ons programma Chronische pijn is erop gericht dat u leert leven met de pijn, weer deelneemt aan het dagelijks leven. Daarvoor is het nodig dat u voor uzelf bepaalt waarom u de behandeling wilt aangaan.

Wanneer komt u in aanmerking voor het programma Chronische pijn?
• Er is geen indicatie (meer) voor een medische behandeling die de oorzaak van uw pijn kan wegnemen of de klachten kan verminderen.
• U heeft al langer dan 3 maanden pijnklachten.
• U bent 18 jaar of ouder.
• U staat open voor een intake door uw huisarts, psycholoog, ergotherapeut en fysiotherapeut.
• U bent bereid om uw gedrag waar nodig aan te passen 
• U bent fysiek in staat om het programma te kunnen volgen.
• U kunt in het Nederlands communiceren met de behandelaars.

Regie over pijn- en vermoeidheidsklachten

U leert de regie te nemen over uw leven en daarmee de invloed te verminderen van de pijn- en vermoeidheidsklachten. Voor een succesvolle behandeling is het nodig dat u zelf keuzes maakt en gemotiveerd bent om uw ‘doen en laten’ te veranderen. Als u actief deelneemt, zal dit een positief effect hebben op het eindresultaat. U leert uzelf te helpen door te experimenteren met nieuwe of andere methodes en deze toe te passen in uw dagelijkse leven. Ter ondersteuning daarbij krijgt u instructies en oefeningen binnen de behandeling en huiswerkopdrachten.

Diensten & specialisaties