Maak een afspraak Neem contact op

Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de zorgsector

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vanaf die datum niet meer geldig en leven wij de vernieuwde normen na.

 

Op deze pagina van De vereniging Topfysiotherapie kunt u ons privacy statement inzien, deze voldoet uiteraard aan de nieuwe wetgeving.

Uiteraard hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de nieuwe verordening is beschreven dat de burger meer rechten heeft als het erover gaat te weten welke gegevens zijn verzameld, hoe lang deze worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Men krijgt de mogelijkheid persoonlijke gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers is een kenmerk van zorgvuldig werkende organisaties, we zijn ook naar u persoonlijk open en transparant. Dit vormt één van de kernwaarden van de Vereniging Topfysiotherapie.