Maak een afspraak Neem contact op

Beweegprogramma's

Speciaal voor mensen met ParkinsonCOPD, met een depressie en voor diabetes-patiënten bieden wij met beweegprogramma's begeleiding aan op fysiotherapeutische basis.

Doel van bewegen onder begeleiding van de fysiotherapeut

Met fysiotherapie kunnen wij u helpen lichamelijke problemen, die deze klachten met zich meebrengen, te verminderen.
De fysiotherapeut is dé specialist om u te stimuleren tot voldoende beweging. Mensen met een chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld COPD en diabetes, hebben baat bij zijn specifieke expertise en begeleiding. Belangrijke doelen van het bewegen onder begeleiding zijn het verbeteren van uw conditie, het verhogen van uw fitheid en het bieden van ondersteuning bij een actievere leefstijl. Lichamelijke activiteit kan vaak veel winst opleveren. Het draagt bij aan uw gezondheid.

• Wij stellen met u een programma op dat specifiek op uw klachten van toepassing is.
• Beweegprogramma's vinden individueel plaats of in een klein groepsverband.

Voorgesprek

Voordat we van start gaan, stelt de fysiotherapeut u vragen in een uitgebreid voorgesprek. Hij onderzoekt uw klachten en bepaalt samen met u waaraan u tijdens het programma vooral aan zal werken om verbetering te brengen in uw dagelijkse activiteiten. 

Deelnemen

Deelname kan op uw eigen initiatief maar ook op verwijzing van uw huisarts, neuroloog of revalidatiearts. 

Neemt u contact op met onze praktijk, of vraagt u naar Steven Pasman voor meer informatie of deelname aan een programma.

• Steven Pasman is gespecialiseerd op de terreinen waarvoor wij de beweegprogramma's aanbieden, zo is hij ondermeer Parkinsonspecialist en verbonden aan het Parkinson-netwerk. 


Onderdelen van het beweegprogramma Parkinson

Bij de beweeggroep Parkinson kunnen de oefeningen bestaan uit een warming up, training om meer spierkracht te ontwikkelen, oefeningen om stijfheid te verminderen, strek- en richtingsoefeningen, looptraining, training voor balans en evenwicht, conditietraining, reactietraining, valpreventie of sportactiviteiten. De inhoud stemmen we altijd goed af op uw persoonlijke situatie en mogelijkheden. De lessen hebben een ontspannen sfeer en bestaan vaak uit een serie van 6 trainingen. 


Informatie over de COPD-beweeggroepen

COPD is een verzamelnaam voor longemfyseem en chronische bronchitis, deze aandoeningen aan de luchtwegen maken ademen lastig. Een ontsteking zorgt voor voorvernauwing van de luchtwegen. Bij een ernstige vorm van COPD zijn de longen beschadigd. 

Heeft u longemfyseem of chronische bronchitis dan is bewegen onmisbaar. Als u beweegt, traint u de spieren waardoor deze minder zuurstof vragen dan ongetrainde spieren. Met doelgerichte training kunt u werken aan het verminderen van de klachten.

Bewegen is ook goed tegen mogelijke bijwerkingen van ontstekingsremmers, daar het gebruik van inhalatie-corticosteroïden kan leiden tot zwakkere spieren. 

Het bewegingsprogramma wordt afgestemd op uw mogelijkheden. Veelal bestaat het uit wandelen en fietsen in de oefenzaal en andere vormen van training om het hart- en longsysteem te verbeteren. 

Neemt u contact op met de praktijk voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een voorgesprek.

 


Informatie over de groep Beweging bij Depressie

Met het beweegprogramma voor mensen met een depressie geven wij begeleiding op het fysieke vlak. Bij de intake beoordelen wij of fysiotherapeutische begeleiding bij u past. Als blijkt dat deelname aan Beweging bij Depressie geschikt voor u is, kijken we naar het basisniveau van uw fitheid, bespreken de doelen die we nastreven, stellen een individueel programma op en bespreken de wijze van begeleiding. Ook bespreken we de frequentie en de doorlooptijd van de begeleiding. We streven naar een positief effect van de fysieke inspanningen op de depressie-klachten.


 

Informatie over de beweeggroep Diabetes-in Beweging

Met het beweegprogramma Diabetes in Beweging willen we met u werken aan toename van spierkracht en conditie en afname van lichaamsgewicht. 
De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek waarin we met u uw klachten bespreken en de reden van uw aanmelding. Wij geven u informatie over het programma en kunnen een fittest uitvoeren.
Het beweegprogramma met individuele begeleiding, wordt afgestemd op uw mogelijkheden. Als de situatie erom vraagt, hebben we overleg met uw huisarts en, of een diëtiste.
Met de training komen er vele zaken aan de orde, zoals het bewuster worden van uw beweeggedrag, werken aan de verbetering van uw algemene gezondheid, we streven naar het verhogen van uw algemene belastbaarheid en leren u verantwoord om te gaan met lichamelijke belasting. Plezier in het bewegen vinden wij belangrijk. Afhankelijk van uw diabetes, kunnen we werken aan het verbeteren van uw suikerwaarden. 
Zie ook het hoofdstuk 'Diabetes in Beweging'.

Diensten & specialisaties