Online afspraak maken Patienten portaal

Patiëntenfolder 2024

Hier vindt u onze patientenfolder 2024 met alle informatie. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust. 

Patiëntenportaal 

Als patiënt van Topfysiotherapie Schijndel ontvangt u bij het maken van een eerste afspraak inloggegevens om in te loggen in het patiënten portaal. Voor een eerste afspraak vragen wij u om via het portaal een intake vragenlijst in te vullen

Ook vindt u hier de patiënten voorwaarden en een toestemmingsformulier die u dient aan te vinken om akkoord te gaan met de behandeling.

Evt andere vragenlijsten die van toepassing zijn voor uw behandelingen worden ook via het portaal aangeleverd.

De gemaakte afspraken kunt u terugvinden in de agenda die hier zichtbaar is. Ook voor het verzetten of annuleren van uw afspraken kunt u via het portaal regelen.

Inloggen op het portaal

 

Patiënttevredenheid

Patiënttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het daarom erg belangrijk:

Vragen en suggesties over de behandeling /praktijkvoering zijn van harte welkom en kunnen bijdragen tot een nog meer patiëntgerichte behandeling. Na afloop van uw behandeling ontvangt u daarom per e-mail een tevredenheidsonderzoek (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven).

Nivel kennis voor betere zorg:

 

Topfysiotherapie Schijndel doet mee aan de landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Dit betekent dat Nivel gegevens verzameld uit de eerstelijnszorg. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel: Kwaliteitsverbetering van de zorg en gezondheid. Hierbij houdt Nivel zich strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Liever niet meedoen aan de tellingen? Meldt dit bij uw zorgverlener. Wilt u meer weten? kijk op Nivel.nl/zorgregistraties.  

Klachten

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandelingen en/ of andere zaken binnen onze praktijk, dan is uw eerste aanspreekpunt hiervoor uw fysiotherapeut. Deze zal met u bekijken hoe uw klacht naar tevredenheid op te lossen is. Mocht dit samen niet/ onvoldoende lukken, kunt u altijd contact opnemen met één van de praktijkhouders. Zij zullen dan met u bekijken of dat zij alsnog mogelijkheden zien om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. 

Mocht deze inzet voor u niet naar tevredenheid zijn, dan is er voor u een externe klachtenprocedure.  Topfysiotherapie Schijndel neemt deel aan de klachtenregeling via Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Middels de volgende link SKF  komt u bij hun op de website terecht en vindt u alle benodigde informatie. 

Fysiotherapie Tarieven en vergoedingen

Fysiotherapie wordt maar in een beperkt aantal gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Wat u wel of niet vergoed krijgt hangt af van de reden waarom u fysiotherapie nodig heeft en uw leeftijd. U kunt een aanvullende verzekering afsluiten via uw zorgverzekeraar. Mocht u deze niet hebben, dan brengt de praktijk u de behandelingen in rekening volgens de tarieven in deze  Tarievenlijst 2024 

Vergoeding fysiotherapie 0 tot 18 jarigen:

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen vergoed. Hiervoor geldt geen eigen risico. Is er nog meer nodig? Dan worden hierna nogmaals 9 behandelingen vergoed. Mocht ook dat onvoldoende blijken, dan kan aanspraak gedaan worden op de aanvullende verzekering van  ouders. 

Bij een chronische aandoening worden alle behandelingen vergoed, voorwaarde is dat de aandoening beschreven staat op de chronische lijst 

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Qua vergoedingen voor fysiotherapie is er een belangrijk onderscheid. Er zijn twee opties:

1. U heeft een chronische machtiging voor fysiotherapie.

2. U heeft geen chronische machtiging voor fysiotherapie

Contract zorgverzekeraars

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering in hoeverre de behandelingen vergoed worden. Kijk in uw polisvoorwaarden wat u vergoed krijgt. U bent daar zelf verantwoordelijk voor.