Online afspraak maken Patienten portaal

Claudicatio intermittens


Claudicatio Intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden. Patiënten met claudicatio intermittens ervaren pijn of kramp in de kuit, bil of bovenbeenspieren tijdens het lopen. Deze pijn is het gevolg van te weinig zuurstof in de betreffende spieren door vernauwing van één of meer bloedvaten.

Patiënten kunnen zoveel pijn ervaren dat ze moeten stoppen met lopen. Na enige minuten rust kunnen ze het lopen weer hervatten. Door deze klachten neemt de loopafstand voor deze patiënten af waardoor ze worden bepaald in de dagelijkse algemeen functioneren en mogelijk ook op sociaal vlak minder gaan ondernemen.

Behandeling
De behandeling van CI bestaat uit risicomanagement (mondelinge uitleg en medicamenteus) en looptraining. Uit onderzoek blijkt dat gesuperviseerde looptherapie bij een gecertificeerde fysiotherapeut effectiever is dan een eenmalig loopadvies. Uw fysiotherapeut gaat samen met u aan de slag. U maakt samen een plan met als doel om uw klachten te verminderen teneinde uw dagelijks functioneren en loopafstand te verbeteren. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact met ons op.

Diensten & specialisaties