contact formulier

Beweegprogramma COPD, iets voor u?

Heeft u COPD en wilt u graag een betere conditie, meer spierkracht en afname van uw klachten? Het beweegprogramma COPD helpt u daarbij.

COPD

In Nederland zijn er momenteel ongeveer 600.000 mensen met COPD. In werkelijkheid ligt dit aantal waarschijnlijk hoger omdat de ziekte niet altijd wordt herkend. COPD neemt toe met de leeftijd en komt momenteel ongeveer evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.

Klachten en gevolgen
De meest voorkomende klachten bij COPD zijn kortademigheid bij inspanning en chronisch hoesten. Daarnaast is er sprake van afname van spierkracht, conditie en lichaamsgewicht (hoewel overgewicht ook veel voorkomt). Hierdoor zijn mensen vaak fysiek beperkt in hun dagelijkse activiteiten en is er sprake van afname in kwaliteit van leven. Mensen met COPD hebben een verhoogd risico op ziekenhuisopnames, als gevolg van longaanvallen.

Bewezen effect fysiotherapie bij COPD  

Uit onderzoek is gebleken dat fysiotherapie behandeling een positief effect heeft; afname van symptomen, verbetering van inspanningsvermogen, verbetering kwaliteit van leven en afname van angst en depressie. Omdat de zorgverzekeraars de meerwaarde van fysiotherapie erkennen wordt fysiotherapeutische behandeling (deels) vergoed.

Beweegprogramma COPD

Topfysiotherapie Schijndel biedt een specifiek programma aan dat ontwikkeld is voor mensen met COPD, die graag aan hun gezondheid willen werken.

Het oefenprogramma wordt op uw persoonlijke situatie afgestemd en wordt uitgevoerd door speciaal geschoolde fysiotherapeuten en bewegingsagogen. De trainingen worden gegeven in kleine groepen, zodat er genoeg persoonlijke aandacht kan zijn.

Beweegprogramma op maat

Bij de intake en de start van het programma wordt gekeken naar uw klachten. Het programma heeft als doel:

verbeteren conditie en spierkracht

-afname kortademigheid

-verbeteren mucusklaring   (vastzittend slijm in de longen)

-verbeteren fysieke belastbaarheid

-verkleinen kans op longaanval en ziekenhuisopnames

Het persoonlijk oefenprogramma dat voor u wordt opgesteld, kunt u ook inzien en gebruiken in uw thuissituatie via de Topfysiotherapie app.
De intake en opstart van het programma wordt gedaan door de fysiotherapeut. De trainingssessies worden verzorgd door onze speciaal geschoolde bewegingsagogen. Elk kwartaal wordt uw situatie geëvalueerd door de fysiotherapeut.

Kosten / vergoeding

U bent altijd welkom om deel te nemen aan het COPD-beweegprogramma. Qua vergoeding, bepaalt de zorgverzekeraar op hoeveel behandelingen u recht heeft. Sinds 1 januari 2019 heeft de zorgverzekeraar bepaald dat dit afhankelijk is van de GOLD-indeling (I,II,II of IV) èn van de indeling in categorie (A,B,C of D). Uw huisarts of longarts kan deze indeling bepalen. Bij COPD GOLD II, indeling A heeft u bv. recht op 5 behandeling per jaar (het eerste jaar), valt u in categorie B, dan heeft u recht op 27 behandeling en bij C of D op 70 behandelingen (het eerste jaar). De indeling en het aantal behandelingen is daarmee afhankelijk gemaakt van de ernst en klachten bij COPD. Na het eerste jaar daalt het aantal behandelingen. Hiermee wordt de uitstroom gestimuleerd naar het reguliere beweeg- en sportaanbod, dat wil zeggen meer zelfstandig bewegen zonder supervisie van de fysiotherapeut of bewegingsagoog.

Deelname

Voor deelname aan het beweegprogramma COPD is een verwijzing nodig van de huisarts of longarts.

Aanmelden
U kunt zich zowel telefonisch als via de mail aanmelden voor het programma COPD. Geef daarbij uw naam, telefoonnummer  door en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via, schijndel@topfysiotherapie.nl.  

 

 

Diensten & specialisaties