Afspraak maken Neem contact op

Tarieven

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, gelden ten alle tijden onderstaande tarieven.
Chronische indicatie fysiotherapie
Het kan zijn dat u recht heeft op chronische fysiotherapie uit de basisverzekering. De aandoeningen die hiervoor in aanmerkingen komen worden bepaald door de overheid. Deze kunt u hier terugvinden (Als de link niet werkt, kopieer dan: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/2024-01-01/#Bijlage1). Bij twijfel kunt u uw fysiotherapeut raadplegen.

Bent u 18 jaar of ouder en komt u in aanmerking tot chronische indicatie dan wordt de chronische fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Tot en met de 20e behandeling wordt er beroep gedaan op de aanvullende verzekering indien daar nog behandelingen uit over zijn. Wanneer er geen behandelingen meer over zijn uit de aanvullende verzekering, komen de kosten voor eigen rekening. Bij vergoeding vanuit basisverzekering wordt er beroep gedaan op eigen risico dat per kalenderjaar geldt.
Onder de 18 jaar vergoedt de basisverzekering de chronische fysiotherapie volledig.

Prestatiebeschrijving

Kosten 

Voor alle onderstaande prestaties geldt een toeslag voor behandeling aan huis bij de patiënt van €22,30
Individuele Zitting reguliere fysiotherapie €44,55
Individuele Zitting manuele therapie €60,45
Groepszitting 2 personen (per persoon per uur) €44,55
Groepszitting 3 personen (per persoon per uur) €38,50
Groepszitting 4 personen (per persoon per uur) €33,30
Groepszitting 5 - 10 personen (per persoon per uur) €29,25
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €81,85
Individuele Zitting bekkenfysiotherapie €60,45
Extra lange zitting fysiotherapie €62,20
Screening fysiotherapie €23,70
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie €62,20
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing €62,20
Eenvoudig kort rapport fysiotherapie €44,55
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie €83,85
Telefonische zitting fysiotherapie (max 10 minuten) €28,70
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €44,55
Online Pijneducatie €44,55