Afspraak maken Neem contact op

Kwaliteit

Samenwerking met zorgverzekeraars

Als lid van de Vereniging Topfysiotherapie® voldoen wij aan de hoogste eisen die de zorgverzekeraars stellen op het gebied van kwaliteit en doelmatig werken. De praktijk werkt samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars. 

Kwaliteitsgarantie

De praktijk heeft in 2007 tot 2013 -als onderdeel van de Vereniging® Topfysiotherapie - als één van de eerste praktijken in Nederland, het ISO-HKZ certificaat behaald. Voor u staat dat voor zekerheid, voor behandeling in een goed georganiseerde en cliëntgerichte praktijk. Vanaf 2012 is de Vereniging Topfysiotherapie overgegaan op het Keurmerk Topfysiotherapie, waarmee zij haar eigen kwaliteitsbeleid heeft bekroond. Sinds 1 juli 2013 heeft onze praktijk een Plus-overeenkomst bij zorgverzekeraar CZ en sinds 2017 een Intensief overeenkomst met VGZ ontvangen uit waardering voor onze kwaliteit van zorg. Samen met CZ en VGZ bouwt de Vereniging Topfysiotherapie aan producten die de zorg beter en zinniger maken. 

Uw vraag centraal

In onze hulpverlening staat uw vraag centraal. Het aantal behandelingen voor een goed resultaat ligt ver onder het landelijk gemiddelde.

Gebruik van vragenlijsten

Om uw klachten nog beter te kunnen begrijpen, het resultaat meetbaar te maken en om de efficiëntie tijdens het onderzoeks- en behandelproces te verbeteren, maken wij gebruik van vragenlijsten. Zo gebruiken wij  wetenschappelijk getoetste digitale vragenlijsten. Ook hebben wij het proces van dossiervorming vereenvoudigd door gebruik te maken van een Online intake; we vragen u - indien u een e-mailadres hebt - voorafgaande aan de eerste afspraak een vragenlijst in te vullen. Deze gegevens worden dan in uw dossier opgenomen, wat weer tijd scheelt tijdens het onderzoek. Op diezelfde manier kunnen wij ook bestaande vragenlijsten afnemen om beer inzicht te krijgen in uw klachten, beïnvloedende factoren en de mate waarin u beperkt bent door uw klachten.

Tevredenheid

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Patiënten beoordelen onze dienstverlening met een tevredenheid van 9,2 op schaal van 0-10. In ons streven naar het leveren van kwalitatieve hoogwaardige zorg is uw ervaring als patiënt dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualizorg BV, dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. De vragenlijst heeft de PREM (Patient Related Evaluation Measurement). Met de PREM waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Qualizorg BV door te mailen naar info@qualizorg.nl

Dataverzameling

Data verzamelen. Waarom?

Data verzamelen gebeurt om de volgende redenen.

  • Meten van patiënten gedurende het behandelproces vergemakkelijkt de behandeling en kan haar efficiënter en doelmatiger maken. Betekenisvol meten.

  • Data worden gebruikt als input in een lerend systeem. We leren zelf als therapeut van het vastleggen van patiënt kenmerken en uitkomsten. We leren ook door die uitkomsten onder elkaar, in een veilige ‘peer review’ omgeving te vergelijken.

  • Data kunnen worden gebruikt voor aantonen van de waarde van fysiotherapie (valuebasedhealthcare). Dit wordt des te belangrijker om bijvoorbeeld substitutie van zorg aan te tonen.

  • Data worden gebruikt om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en te stimuleren. Wetenschappelijk onderzoek versterkt het vak en toont aan wat het nu al waard is.

Wij sturen behandelgegevens door voor het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en voor Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Het KNGF verzamelt behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg. Jouw fysiotherapeut kan via het LDF dashboard de verzamelde gegevens bekijken en hiervan leren. De fysiotherapeut stuurt de gegevens altijd via een beveiligde verbinding naar de LDF. Gegevens zoals je naam en contactinformatie worden niet meegestuurd. Je gegevens worden gespeudonimiseerd. Het pseudonimiseren zorgt ervoor dat je gegevens versleuteld zijn en dat in de LDF niet meer te zien is wie jij precies bent. Zo beschermen we jouw privacy. Voor meer informatie: https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/informatie-voor-patienten

Omdat wij als praktijk ook aangesloten zijn bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie, worden de behandelgegevens ook verwerkt en geanalyseerd door het NIVEL. Voor meer informatie: https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2020/10/3.-patient-flyer-dataverzameling.pdf