Afspraak maken Neem contact op

556A8979

Topfysiotherapie Oss

Twee praktijkadressen

Topfysiotherapie® Oss heeft twee praktijkadressen in Oss:


Belangrijke informatie over fysiotherapie en de zorgverzekering in 2023

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering (dus niet uit de basisverzekering). Alleen bij mensen met een bepaalde chronische aandoening (lijst Borst) én kinderen onder 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Het eigen risico is €385. Dit betekent dat u de eerste €385 aan zorgkosten zelf moet betalen wanneer u daadwerkelijk aanspraak maakt op de zorgverzekering, bijvoorbeeld medicijnen en specialistische zorg. Als de fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering valt het NIET onder het eigen risico. Dit geldt ook voor kinderen onder de 18 jaar. Fysiotherapie voor bepaalde chronische aandoeningen vallen WEL onder het eigen risico.

Hoe bent u verzekerd voor fysiotherapie in 2023? Kijk uw polis na!
Wilt u weten welke zorgverzekeraar fysiotherapie in 2023 vergoedt? Ga dan naar www.defysiotherapeut.com.

Aanmelden en een afspraak maken

U kunt zich, zonder verwijzing van de huisarts, aanmelden voor behandeling. U kunt zicht hiervoor melden bij onze receptionistes Marita of Angelique.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk om zonder verwijzing (directe toegankelijkheid) naar de fysiotherapeut (met of zonder specialisatie) te gaan. De fysiotherapeut zal eerst een screening uitvoeren of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Vervolgens zal het verdere intakegesprek en onderzoek plaatsvinden.
Soms komt het voor dat uw klacht niet geschikt is voor fysiotherapie of dat de fysiotherapeut verdere informatie van de huisarts nodig heeft. In overleg met u zal de fysiotherapeut contact met de huisarts opnemen of u adviseren een afspraak met de huisarts te maken.

Werkwijze

U heeft een afspraak bij een van onze fysiotherapeuten. Mogelijk is het de eerste keer dat u Topfysiotherapie® Oss bezoekt. Misschien heeft u zelfs nog nooit eerder te maken gehad met een fysiotherapeut.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens het eerste consult zal de fysiotherapeut vragen stellen over uw lichamelijke klacht / aandoening. Samen wordt bekeken of fysiotherapie een bijdrage kan leveren aan het oplossen van u gezondheidsprobleem. Er volgt een lichamelijk onderzoek en soms worden direct fysiotherapeutische verrichtingen toegepast binnen dit eerste consult. Bij de behandeling richten wij ons op functieherstel. Dat gebeurt voornamelijk via actieve oefentherapie en met advies voor preventie. Met een patiëntgerichte werkwijze en oog voor nieuwe ontwikkelingen leggen wij de lat hoog voor optimale resultaten van onze behandelingen.

Wat moet u meenemen?

Als u verwezen met door een arts dient u het verwijsformulier mee te nemen. Wanneer u rechtstreeks (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, DTF), zonder verwijzing, heeft u uiteraard ook geen verwijsformulier. Uw legitimatiebewijs en pasje van de ziektekostenverzekeraar dient u mee te nemen.

Afspraak verzetten of afzeggen

Bent u op de afgesproken datum verhinderd? Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen en/ of te verzetten. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen en u kunt weer een nieuwe afspraak maken. Als u de afspraak niet of niet tijdig af heeft gezegd, zijn wij helaas genoodzaakt de geplande tijd in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar terugvragen.

Parkeren

Bezoekers van het Anton Jurgenhuis opgelet: betaald parkeren op werkdagen tussen 09.00-18.00 en op donderdag tot 21.00.