Afspraak maken Neem contact op

Algemene fysiotherapie

Jaarlijks gaan er zo'n drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut omdat zij een probleem hebben met bewegen of met hun houding. De fysiotherapeuten van de Vereniging Topfysiotherapie helpen de patiënt met een gepaste behandeling. Hij stelt in samenspraak met de patiënt en indien gewenst met de verwijzer een behandelplan op en streeft naar een snelle en effectieve fysiotherapeutische behandeling voor verbetering, herstel of stabilisatie van de beperkingen. De behandeling bestaat uit oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hierbij onderhoudt de fysiotherapeut waar nodig contact met de betrokken relaties in de gezondheidszorg. 

Alle fysiotherapeuten zijn CKR-geregistreerd. In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Onder andere het halen van studiepunten d.m.v. opleidingen en cursussen is een belangrijke kwaliteitseis.

Diensten & specialisaties