Bel me terug Virtual Tour

Kinderfysiotherapie (ook te volgen op Facebook)

Kinderfysiotherapie is specifiek voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Een (ver)storing in de motorische ontwikkeling kan invloed hebben op de evenwichtige ontwikkeling waardoor een kind gefrustreerd raakt (druk en boos) of juist passief wordt (erg rustig en terug getrokken).

Tijdig signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is dus belangrijk.

Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van het kind afwijkend of vertraagd is.
Als motorische problemen het kind belemmeren in zijn ontwikkeling is kinderfysiotherapie geïndiceerd.
Hierbij valt te denken aan:

Ouders / verzorgers, consultatiebureau-/jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Lees hier meer over kinderfysiotherapie op schoolleeftijd. De aanvraag voor kinderfysiotherapie kan direct of via verwijzing van huisarts / specialist zijn.

Voor meer informatie en onze folder over kinderfysiotherapie bij baby's en peuters klikt u hier

In het algemeen geldt: hoe eerder er gesignaleerd en behandeld wordt, des te geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind en de interactie met zijn omgeving zal zijn.

Onze kinderfysiotherapeute Esther Zandbergen is u graag van dienst. 

review Esther

Diensten & specialisaties