Bel me terug Virtual Tour

   Chronische pijn 

chronische pijn VTF

Wanneer u valt, u stoot of uw enkel verzwikt kan er weefselschade ontstaan. Uw hersenen geven dan een pijnsignaal af als waarschuwing, zodat u het beschadigde weefsel rust gaat geven en het kan herstellen.

We spreken over chronische pijn wanneer het weefsel volledig is hersteld, echter de pijnklachten langer duren dan verwacht of zelfs blijven bestaan.

Wist u dat 1 op de 5 mensen wereldwijd chronische pijnklachten heeft?

Mensen met chronische pijn blijven vaak zoeken naar een duidelijke oorzaak van hun klachten, ook nadat diverse (medische) onderzoeken geen duidelijke verklaring bieden voor de pijn. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten blijkt dat deze oorzaak gevonden kan worden in het pijnsysteem zelf.

Wanneer het pijnsysteem langdurig wordt blootgesteld aan pijnprikkels, reageert het lichaam extra gevoelig op het moment dat het lichaam een prikkel binnen krijgt. Normaliter is het menselijk lichaam zo ingesteld dat het alleen reageert op prikkels die daadwerkelijk weefselschade kunnen aanrichten.

Bij chronische pijn zien we dat het pijnsysteem extra gevoelig is afgesteld en dat het niet alleen reageert op prikkels die daadwerkelijk schade kunnen geven. Zelfs een normale aanraking kan al voldoende zijn voor de hersenen om een pijnsignaal te geven. Dit is een 'vals alarm', waarbij de pijn heviger en eerder wordt gevoeld dan dat eigenlijk noodzakelijk is. Het pijnsysteem is daarbij overgevoelig geworden.

Herkent u zich hierin en heeft u behoefte aan een meer uitvoerige aanpak? Dan kunnen we u een programma bieden voor deze klachten!

Nadat uitgesloten is dat er sprake is van een duidelijke lichamelijke oorzaak van de pijn, bestaat het behandeltraject uit diverse onderdelen.

Een van de belangrijkste onderdelen van de behandeling is educatie op het gebied van chronische pijn. In de online educatie bijeenkomst die door onze Top pijnspecialisten wordt verzorgt leert u onder andere:

Daarnaast is er individuele begeleiding in de vorm van coachingsgesprekken en kan het programma in overleg met de behandelend specialist pijnzorg uitgebreid worden met fysiotherapie, personal training, groepstraining, lifestyle coaching, stressmanagement, mindfulness en/of ademhalings-, en ontspanningstechnieken. 

U kunt worden doorverwezen door uw huisarts of medisch specialist maar U kunt zicht ook zonder verwijzing aanmelden. Voor dit programma kan uw aanvullende verzekering worden ingezet.

Tot slot adviseren we u eens op deze pagina te kijken waar u via een informatieve video van ongeveer 6 minuten ook meer informatie over chronische pijn kunt vinden.

Diensten & specialisaties