Bel me terug Virtual Tour

Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de zorgsector

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wij zijn AVG OK en hebben dus ook een geldig AVG Ok Vignet

avg ok logo

 Op deze pagina van De vereniging Topfysiotherapie kunt u ons privacy statement inzien, deze voldoet uiteraard aan de nieuwe wetgeving.

In de AVG krijg je als burger meer rechten wanneer het gaat om te weten welke gegevens verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Men krijgt de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers is een kenmerk van open en transparante organisaties, welke een van de kernwaarden van de Vereniging Topfysiotherapie is.

AGB-code praktijk: 04004958

BTW nummer: NL 8505.28525.B01

KvK nummer: 52631435