Maak een afspraak Neem contact op

Sensomotorische integratie

De oorzaak van motorische problemen bij kinderen is zeer divers. Een paar voorbeelden kunnen zijn: verminderde kracht en conditie, verminderde ervaring met bepaalde activiteiten en problemen met de verwerking van de sensorische informatie die een kind krijgt. De laatste oorzaak wordt hieronder wat uitgebreider toegelicht.

Sensomotorische integratie

Sensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen geven informatie die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. We moeten ons veilig voelen en ons kunnen aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden. De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam. Als we het over zintuigen hebben denken we meestal aan de ogen, oren, reuk, smaak en de tastzin. Heel belangrijk zijn echter ook onze zogenaamde “verborgen” zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd. De informatie die via de zintuigen binnenkomt, komt samen in het zenuwstelsel. Dit zorgt ervoor dat de informatie goed wordt verwerkt. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kunnen we daar adequaat op reageren. Een voorbeeld: als je het stoplicht op groen ziet springen stap je weer op de fiets om door te rijden. En: je gaat naar de wc als je voelt dat je een volle blaas hebt. De zintuigen spelen ook een belangrijke rol in het regelen van de activatie en alertheid. Wanneer deze zintuiglijke informatieverwerking goed verloopt, kun je op een doelbewuste en doelgerichte manier reageren.

Sensomotorische informatieverwerkingsproblemen

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie, die vanuit de zintuigen binnenkomt, niet zo vanzelfsprekend en soepel als eigenlijk zou moeten. Zij nemen informatie rommelig waar, en ervaren prikkels als sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes. Binnenkomende informatie wordt niet goed aan elkaar gekoppeld waardoor het kind anders reageert op prikkels dan verwacht. Dit kan zich onder andere uiten in problemen met betrekking tot de motoriek. Bijvoorbeeld vaak vallen, onhandigheid of moeite met evenwicht. Sensorische informatieverwerkingsproblemen komen in allerlei gradaties voor, van heel licht tot zwaar, en zijn per kind verschillend. Ieder kind is immers uniek! Ook kunnen deze problemen voorkomen naast andere stoornissen zoals ADHD (aandachtprobleem met hyperactiviteit), autisme of spraak- / taalproblemen.

Sensomotorische integratietherapie

Middels observatie, onderzoek en een oudervragenlijst kunnen wij hier in onze praktijk gerichter naar deze problemen kijken en bepalen of uw kind op dit gebied problemen ervaart. Mocht dit het geval zijn, zullen we door gerichte adviezen en oefeningen uw kind helpen zijn zintuiglijke informatieverwerking te leren reguleren en beter te gebruiken.

Indien u meer informatie wenst over sensomotorische integratie, kunt u zich wenden tot Mareille Frijters van onze praktijk (073-6410009)

Diensten & specialisaties