Maak een afspraak Neem contact op

FitKids

FitKids is een initiatief van Artsen voor Kinderen.

Veilige omgeving

Kinderen met een chronische ziekte of lichamelijke handicap krijgen de gelegenheid om in een veilige omgeving te genieten van sport en beweging. FitKids wordt voor de regio Den Bosch/Rosmalen gegeven door kinderfysiotherapeuten van Topfysiotherapie® Bart van Lith.

Ik zit op FitKids

Met FitKids wordt sporten en bewegen zoveel mogelijk uit de medische context gehaald. Het is minstens zo belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het fysiek bezig zijn. De kinderen sporten en spelen zowel in de trainingszalen als op de omliggende sportvelden. 'Andere kinderen zitten op voetbal of ballet, wij zitten op FitKids'.

Groepen

Er wordt gewerkt met meerdere kinderen en therapeuten in één ruimte. Naast het fysieke aspect heeft FitKids ook een belangrijke functie op het mentale vlak. Veel kinderen met een chronische ziekte of lichamelijke handicap kampen met bepaalde gevoelens van onzekerheid. Anderen hebben een matig zelfvertrouwen.

FitKids biedt een veilige omgeving waar kinderen met vergelijkbare beperkingen samen plezier beleven aan sport en spel. Fitkids Voor meer info zie: FitKids.nu

Diensten & specialisaties