Maak een afspraak Neem contact op

PNI

Klinische PNI – Toegepaste wetenschap voor de fysiotherapie praktijk

De psycho-neuro-immunologie  speelt een hoofdrol als verbindende wetenschap tussen de bestaande medische specialismen.

Het klinische vakgebied kPNI wordt gekenmerkt door internationaal samenwerkende wetenschappers die onderzoek verrichten naar de diverse interacties tussen o.a. het zenuwstelsel , het immuunsysteem en bijvoorbeeld de wederzijdse relatie tussen gedrag en gezondheid. Daarbij worden de volgende  disciplines samengebracht; psychologie, neurologie, immunologie, endocrinologie, evolutiebiologie en epigenetica.

KPNI is echter niet alleen een academische aangelegenheid. Integendeel; het is een praktische wetenschap die diverse behandelmogelijkheden biedt voor obesitas, chronisch vermoeidheidssyndroom, prikkelbare darmsyndroom, depressie en nog veel meer hedendaagse aandoeningen. Daarnaast is het een welkome aanvulling voor het behandelen van klachten in de fysiotherapiepraktijk.

Voeding in al haar vormen, beweging, psychosociale interventies, epigenetica, resoleomics en deep learning zijn enkele therapie peilers binnen de klinische PNI.

Klinische PNI slaat niet alleen een brug tussen theorie en praktijk, ook op wetenschappelijk gebied worden essentiële verbanden gelegd. Een strikte opdeling in medische specialismen is vooral van belang binnen de spoedeisende geneeskunde, maar hindert het begrip, en daarmee de behandeling van minder acute (chronische) aandoeningen. Aan deze aandoeningen liggen vaak complexe interacties van psychologische, neurologische en immunologische aard ten grondslag. Wanneer men slechts naar één van deze factoren zou kijken, blijft een totale gezondheidsoplossing immer buiten handbereik.
Klinische PNI brengt de verschillende interacties nauwkeurig in kaart om tot een integraal beeld van de menselijke gezondheid te komen, op basis waarvan therapeutische strategieën worden opgesteld die voorbijgaan aan symptoombestrijding en het probleem bij de wortel aanpakken. Met deze totaalvisie vormt klinische PNI een onmisbare aanvulling op de eerstelijns gezondheidszorg.

Eén van de meest opzienbarende inzichten binnen de klinische PNI is dat onze genen minder invloed hebben op gedrag en gezondheid dan tot nu toe werd aangenomen.

Klinische PNI is van groot belang voor de gezondheid van de moderne mens. De wetenschap ontdekt in toenemende mate dat we ons niet kunnen onttrekken aan onze evolutionaire achtergrond en de specifieke leefomgeving waarin we zijn ontstaan.
Alleen in een dergelijke coöperatieve sfeer kan de ziekenzorg van deze tijd ook echt gezondheidszorg worden in de toekomst.

Diensten & specialisaties