Intramed patientenportaal Neem contact op

Uit onderzoek blijkt dat met name senioren meer risico lopen om te vallen dan jongeren. Een val kan vervelende gevolgen hebben. Vallen gebeurt vaker dan u denkt. In 40 tot 60% van de gevallen leidt een valpartij tot lichamelijk letsel. Soms gaat het om een verstuiking, een kneuzing of schaafwondje. Soms echter, zijn de gevolgen ernstiger bijvoorbeeld bij het breken van een heup of pols. Per jaar doen zo'n 50.000 mensen met een botbreuk een beroep op de spoedeisende hulp nadat zij gevallen zijn. Na een val worden veel mensen banger om opnieuw te vallen en vermijden zij activiteiten, wat ertoe kan leiden dat hun conditie verslechtert.

Als men ouder wordt, neemt de kans toe dat het gezichtsvermogen afneemt, en dat geldt ook voor de spierkracht. Men kan een minder goede balans krijgen, er kan duizeligheid optreden of er kunnen zich voetproblemen voordoen. Soms is er sprake van minder aandacht voor een goede voeding of speelt het gebruik van medicijnen een rol en is de kans op vallen groter. 

Voldoende beweging, een zo goed mogelijke oplettendheid, gezonde voeding en veiligheid in en om huis zijn aan te raden. Zo kunt u het risico op vallen verkleinen. 

Bij ons in de praktijk wordt de cursus "Zicht op Evenwicht" /"Vallen Verleden Tijd" aangeboden om het valrisico te verminderen.

Diensten & specialisaties