Intramed patientenportaal Neem contact op

Oedeemtherapie

Lymfedrainage of oedeemtherapie is een therapie die er op gericht is de transportcapaciteit van het lymfestelsel te verhogen. De therapie wordt toegepast als er sprake is van oedeem dit is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel. Een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht is hiervan de oorzaak. Er zijn verschillende vormen van oedeem, afhankelijk van de oorzaak. De behandeling is voornamelijk gericht op het terugdringen of het niet doen toenemen van het aanwezige oedeem.
 
Behandelwijze
Een optimaal behandelresultaat wordt behaald door een combinatie van manuele lymfedrainage, compressietherapie en oefentherapie.
 
Manuele Lymfedrainage
Dit is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen kan vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is, zodat het daar in de circulatie kan worden opgenomen.
 
Compressietherapie
Door middel van het aanleggen van bandages wordt van buiten af een continue druk uitgeoefend die de afvoer van lymfe ondersteunt. De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutisch elastische kous worden aangemeten.
 
Oefentherapie
Deze kan bestaan uit ademhalingstechnieken en oefeningen om de lymfecirculatie te activeren. Een belangrijke component van de afvoer is de ‘spierpomp’. Tijdens het aanspannen van de spieren worden de aders en lymfebanen even dicht gedrukt en worden het bloed en lymfe omhoog gestuwd.
Verder werken we waar nodig met lymfetape om zowel de lymfestroming te verbeteren, als het litteken soepeler te maken en zo de kans op het optreden van “verstening”na bestraling te verminderen.
 
Indicaties
Er zijn verschillende indicaties voor lymfedrainage; primair lymfoedeem, secundair lymfoedeem en veneus oedeem. De verschillende indicaties vragen ieder een eigen invulling van de therapie.
Voorbeelden

Diensten & specialisaties