Afspraak maken Vacature

Tarievenlijst 2023

Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie zit niet standaard in uw basisverzekering. U heeft een aanvullende verzekering nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Afhankelijk van uw aanvullende pakket krijgt u handtherapie vergoed. Mocht u meer informatie omtrent fysiotherapie vergoedingen willen krijgen, bezoek dan de website https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/. Uiteraard kunt u voor vragen hierover ook terecht bij onze baliemedewerkster of uw therapeut.

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.  Let op: vergoedingen uit het basispakket vallen onder uw eigen risico.

Vergoeding spalken

We hebben met Menzis en VGZ een spalkcontract. Als u bij deze verzekeraar aanvullend verzekerd bent én u heeft een verwijzing, dan krijgt u de spalk vergoed. Heeft u een andere zorgverzekeraar, dan komt u niet voor vergoeding in aanmerking. Een kleine handspalk kost € 21,80 en een grote handspalk €38,15  (incl. BTW). U ontvangt dan van ons een factuur.

Wanneer komt u niet voor vergoeding in aanmerking?

 In deze gevallen dient u de rekening na de behandeling direct aan de balie te betalen. Dit kan contant of met pin.