Afspraak maken Vacature

 

Ergotherapie

Als u door een langdurige of blijvende aandoening niet meer naar wens kunt functioneren, biedt ergotherapie een oplossing. De ergotherapeut leert u beter om te gaan met uw lichamelijke of psychische tekortkomingen, met het opnieuw of anders uitvoeren van bepaalde activiteiten of om verergering van uw beperkingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Individueel gericht

De ergotherapeut kijkt samen met u naar wat u wél kunt en wat u graag wilt verbeteren. Uw ergotherapeut analyseert de handelingen die voor u van belang zijn. De ergotherapeut bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om handelingen zelfstandiger, veiliger en/of met minder klachten te verrichten. Met behulp van deze interventies wordt uw zelfredzaamheid behouden, waardoor de kwaliteit van uw leven toe zal nemen. Samen met u wordt een oplossing gevonden. Om dit te bereiken zal er aandacht besteed worden aan;

Houdingsanalyse

Er wordt gekeken naar uw houding van het hele lichaam, gezien een kleine standsafwijking invloed heeft op meerdere ketens. Bijvoorbeeld, uw werkhouding achter het bureau wordt geobserveerd of uw manier van aardappels schillen.

ADL adviezen

Dit zijn adviezen voor een ergonomische uitvoer van de dagelijkse handelingen. Zoals een minder intensieve  manier voor het wringen of het afgieten zodat de handen/armen niet overbelast raken.

Hulpmiddelen

Er wordt samen met u gekeken welke hulpmiddelen eventueel uw beperkingen zouden compenseren. In ons praktijk hebben we diverse assortiment van hulpmiddelen die u ter plekke kunt uitproberen.

Belasting/belastbaarheid

Bij vele hand-aandoeningen is er een periode van rust nodig, de hand moet ontlast worden. Hiervoor  is het van belang om een juiste balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid. Meeste van ons leven in een routine en zijn niet bewust hoeveel en op welke manier de  energie  op een dag besteed wordt. Ergotherapie helpt hierbij om een overzicht te krijgen van de taken die energie kosten én activiteiten die juist voor ontspanning zorgen. Vooral na een operatieve ingreep is dit van belang, gezien er veel energie naar de operatiegebied zal gaan voor een snelle genezing.

Stappenplan

Wanneer u een ergotherapeut inschakelt, stelt deze samen met u vast wat voor u belangrijk is, welke beweegfuncties u heeft 'verloren' en wat u weer opnieuw wilt doen. Indien nodig en met uw toestemming zal er overlegd kunnen worden met uw huis- of bedrijfsarts, (fysio)therapeut, psycholoog of mantelzorger. De ergotherapeut verzamelt alle mogelijke gegevens om te zien waar en wanneer een belemmering optreedt bij het verrichten van dagelijkse handelingen. Als dat duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de vraag of de situatie en stelt samen met u doelen op voor de toekomst. Ook hier ligt de nadruk op wat u wilt.

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. Wel is voor een behandeling ergotherapie een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Let op: vergoedingen uit het basispakket vallen onder uw eigen risico.

Diensten & specialisaties