Afspraak maken Vacature

Zonder verwijzing

Voor algemene beweegklachten aan uw arm, hand of vingers, is een verwijsbriefje van uw huisarts niet nodig. U bent rechtstreeks welkom in het Handencentrum.

Na een operatie: met verwijsbriefje

Gaat het echter om het revalideren na een operatie, of heeft u een ziekenhuisopname gehad, dan vragen wij u om een verwijzing van uw specialist.

Eerste afspraak: screening bij uw handtherapeut

De eerste afspraak bestaat uit een screening. Zo brengen wij uw klacht in kaart. Als deze uitwijst dat wij u direct van dienst kunnen zijn, dan stellen we met u een behandelplan op. We werken op deze manier zo vlot mogelijk aan het herstel van uw klacht. Vaak geldt: hoe sneller we met de behandeling kunnen beginnen, hoe vlotter u herstelt. Mochten wij het na de screening nodig vinden dat u toch eerst langs uw huisarts gaat, dan bespreken wij dit met u. Duidelijke afspraken vinden we erg belangrijk.

Contact met huisartsen en specialisten

De huisarts houdt voor u natuurlijk een rol in de centrale zorg om uw gezondheid. Wij onderhouden goede contacten met huisartsen en specialisten.