MyWellnessCloud Intramed patientenportaal Afspraak maken

Kwaliteit

Topfysiotherapie® en zorgverzekeraars

Het team Topfysiotherapie® Berkel-Enschot werkt -zoals alle collega's van de Vereniging Topfysiotherapie- samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars. 

Dagelijks aandacht voor kwaliteit

Topfysiotherapie® Berkel-Enschot waakt op alle fronten over zijn kwaliteit. Onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF); de manueel therapeuten bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Dit is een erkende vereniging binnen
het KNGF die zich richt op beroepsinhoudelijke zaken.

Scholing

Eén van de onderdelen van de registratievoorwaarden is het verplicht volgen van aanvullende scholingstrajecten zodat de fysiotherapeuten altijd kennis hebben van de meest recente ontwikkelingen in het vak en zich zo ook verder kunnen specialiseren. Opname in het register is alleen mogelijk als steeds aan alle voorwaarden is voldaan. Het register wordt jaarlijks actueel gehouden; het is te vinden op www.fysionet.nl en www.nvmt.nl.   

Officieel geregistreerde fysiotherapeuten

Alle therapeuten van Topfysiotherapie® Berkel-Enschot staan ingeschreven in een officieel Nederlands register voor de gezondheidszorg: het BIG-register.
Dit staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De inschrijving duidt erop dat de ingeschreven personen een door de wet beschermde titel voeren en door de overheid erkende beroepsopleidingen hebben gevolgd.

Kwaliteits-certificaat

De praktijk is sinds 2007 HKZ-ISO-gecertificeerd; Het HKZ-keurmerk is voor u een garantie voor een goede kwalitatieve zorg:

Klanttevredenheid

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. In ons streven naar het leveren van kwalitatieve hoogwaardige zorg is Uw ervaring als patiënt dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor door te mailen naarsupport@fysiomonitor.nl