MyWellnessCloud Afspraak maken Online intake

Medische Fitness

In onze praktijk bieden wij fitness- programma's aan. Deze programma’s worden op individuele basis opgezet afhankelijk van doelstellingen, eventuele beperkingen en klachten. De behandeling wordt uitgevoerd onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Iedereen die om welke reden dan ook niet naar een regulier fitnesscentrum / sportschool wil of kan gaan kunnen wij deze programma’s aanbieden.      

Aandoeningen

Als u last heeft van bijvoorbeeld een van onderstaande aandoeningen kunnen wij samen met u een programma opstellen om uw conditie en welbevinden te verbeteren of te onderhouden.

Verloop en doel van het programma

Het programma begint met een intakegesprek en een of meerdere testen. Bij deze testen worden uw huidige conditionele mogelijkheden en beperkingen vastgelegd. Vervolgens wordt samen met u, in een individueel gesprek, de doelstelling van uw training bepaald. Tevens wordt dan besproken wat u gaat doen om verbeteringen te realiseren, hoe vaak en hoe lang u komt. Uw testgegevens leggen wij vast zodat we samen na verloop van tijd uw vorderingen kunnen beoordelen. 

Duur van het programma

Het is afhankelijk van uw eigen wensen en mogelijkheden hoe lang het programma duurt. Om verbeteringen te realiseren moet u rekenen op tweemaal per week een uur training. Voor onderhoud van uw conditie kan mogelijk eenmaal per week volstaan. Natuurlijk is dit alles ook afhankelijk van de aandoening en het programma, het doorlopen van een programma duurt over het algemeen drie maanden. Daarna vindt een evaluatie plaats.

Inhoud van de training

Afhankelijk van uw situatie bestaat het grootste deel van uw training uit het uitvoeren van een persoonlijk oefenschema. Onder begeleiding van een fysiotherapeut doet u oefeningen of werkt u met fitnessapparatuur.

Het kan voorkomen dat wij voor een beter begrip een keer theoretische uitleg geven over uw probleem en wat u er zelf aan kunt doen.Daarnaast is het soms nodig dat voor het behalen van een goed resultaat na overleg met u ook andere disciplines als een diëtiste of een psycholoog ingeschakeld worden. 

Kosten

Voor de kosten van het medische fitness programma kunt u contact opnemen met de praktijk. Klik hier voor de contactgegevens. 

Aanmelding en starten

Het is van meerdere factoren afhankelijk wanneer u kunt beginnen. Wij proberen met uw wensen en mogelijkheden rekening te houden. Voor aanmelding kunt u terecht in de praktijk. Klik hier voor de contactgegevens.

In de praktijk is op alle ochtenden begeleiding aanwezig. We proberen u zoveel mogelijk individueel in te laten stromen zonder wachttijd.

Diensten & specialisaties