Kinderfysiotherapie voor 0- tot 18 jarigen

Uw kind verdient de beste behandeling

De kinderfysiotherapeut helpt kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die een achterstand of beperking hebben bij het bewegen. Uitgangspunt voor de behandeling is de vraag om hulp van ouders en -indien mogelijk- de vraag van het kind. De kinderfysiotherapeut gaat samen met de ouder op zoek naar oplossingen om het kind gericht te helpen. De therapeut doet onderzoek en maakt gebruik van tests om objectief vast te kunnen stellen wat er aan de hand is.

De kinder fysiotherapeut

Kinderen veranderen voortdurend door hun groei en ontwikkeling. Ouders of verzorgers, en indien noodzakelijk bijvoorbeeld ook leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in bewegingsproblemen bij kinderen. Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie.

Diagnose

De kinderfysiotherapeut geeft een deskundig oordeel over de problematiek rond het bewegen van het kind (het stellen van een diagnose). De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.

Behandeling en evaluatie

Gezamenlijk wordt de aanpak van de behandeling vastgelegd; na verloop van tijd volgt een evaluatie van het resultaat. Indien nodig wordt het plan bijgesteld.
Uiteraard rapporteert de kinderfysiotherapeut regelmatig aan de verwijzend arts en, met toestemming van de ouders, aan andere hulpverleners en begeleiders. Lees meer over de behandeling.

Samenwerking

Problemen in de ontwikkeling van kinderen staan vaak niet op zichzelf. Vaak vraagt de ontwikkeling op meerdere terreinen aandacht, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals consultatiebureauarts, huisarts, kinderarts, logopedist, orthopedagoog, ergotherapeut, kinderdagverblijf, leerkracht en andere instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Verwijzing en vergoeding

(verwijsbriefje niet nodig)
Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kunt u rechtstreeks contact opnemen met de kinderfysiotherapeut. Twijfelt u niet en bel gerust; een verwijsbriefje is niet nodig. Een kind is te waardevol om eventuele twijfels te laten bestaan.
Het kind zal onderzocht en indien nodig behandeld worden door een zeer ervaren kinderfysiotherapeut.
Aanmelden kan uiteraard ook na verwijzing van een arts (een consultatiebureauarts, huisarts of specialist).

Verzekering

Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Dit geldt met een maximum van 18 behandelingen. Ook ‘niet-chronische’ klachten vallen onder de dekking. Na 18 behandelingen is vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering. De behandeling van chronische klachten wordt voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed uit de basisverzekering (dus ook de eerste 9 behandelingen).