Bij de Vereniging Topfysiotherapie® krijgt u zekerheid

De Vereniging Topfysiotherapie® werkt samen met alle denkbare zorgverzekeraars.

De Vereniging Topfysiotherapie®:

Klanttevredenheid

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. In ons streven naar het leveren van kwalitatieve hoogwaardige zorg is Uw ervaring als patiënt dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualiview, dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Met de Qualiview waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Qualiview door te mailen naar support@qualiview.nl 

Complimenten

Over het jaar 2023 kregen wij als vereniging bijna 3200 complimenten binnen! Nieuwsgierig?, bekijk de complimenten dan in deze bijlage.