Behandeling

Kinderfysiotherapeutische behandeling is erop gericht om de onwikkeling van de motoriek te verbeteren. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn directe omgeving -thuis, in bed, in de box, e.d., en om beter te functioneren in zijn sociale omgeving -school, spelen met vriendjes, sport, etc.

Jonge kinderen

Een jong kind (0 tot 2 jaar) moet nog van alles leren. Meestal gebeurt dit op natuurlijke wijze. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling, soms komt dat door een aandoening. In die gevallen kunt u de hulp inroepen van een kinderfysiotherapeut. Deze helpt bij het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Diverse onderzoeken tonen aan dat leren het beste gebeurt door te oefenen in de situatie waarin het kind dagelijks functioneert. Daarom is oefenen, vooral voor kinderen van 0 tot 2 jaar en voor kinderen met een ernstige handicap, in de thuissituatie ideaal. Thuis oefenen is natuurlijk ook prettig voor ouders en kind omdat er niet gereisd hoeft te worden.

Oudere kinderen

Voor oudere kinderen (vanaf de peuterleeftijd) is de speel-oefenzaal van de kinderfysiotherapeut een leerzame omgeving om veel bewegingservaring op te doen. Er is een diversiteit aan speelgoed en het oefenmateriaal is speciaal voor kinderen ontwikkeld. Dit moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Een kind leert het beste als de taak of beweging waarmee het kind problemen heeft, wordt geoefend. Onderzoek wijst uit dat oefeningen heel vaak herhaald worden om resultaat te kunnen boeken. Een kind leert vooral spelenderwijs; het leren wordt bevorderd als het kind plezier beleeft in het bewegen.

Oefening baart kunst

Om iets te leren is één keer in de week oefenen te weinig. Ook twee of drie keer is te weinig. Daarom is het nodig dat er veelal dagelijks wordt geoefend. Als ouders zult u
daarom zelf regelmatig moeten oefenen met het kind. De kinderfysiotherapeut helpt hierbij. De ouders krijgen uitleg en oefentips en samen worden de oefeningen getraind. Oudere kinderen krijgen, in overleg met ouders, regelmatig ‘huiswerk’ mee.

Hoe lang de behandeling uiteindelijk duurt is afhankelijk van de aard en ernst van de aandoening. Soms is een advies al voldoende.

Kwaliteit

De kwaliteit van de kinderfysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register(CKR).
Geregistreerde kinderfysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd overleg met vakcollega's.
De kinderfysiotherapeut is naast specialist in het stellen van diagnosen en het behandelen van kinderen, ook adviseur voor beroepsgenoten, medebehandelaars en andere professionals.

Heeft een kind een motorische achterstand if motorisch probleem? Signalen die hierop kunnen wijzen:

Baby's Jonge kinderen Oudere kinderen
Voorkeurshouding Moeite met spelen Houterig bewegen
Afplatting van het hoofdje Niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes Onhandig lijken te zijn
Passiviteit ‘vreemde’ manier van lopen Vaak het evenwicht verliezen
Lage spierspanning Bewegingsangst Veel uit handen laten vallen
Weinig kracht   Moeite hebben met stilzitten, schrijven of met het bijbenen van het tempo van de klas
Overstrekken    
Onrust    
Asymmetrie    
Eenzijdig bewegen    
Veel huilen    
Chronische aandoening aan de luchtwegen    

Aanleiding voor behandeling

(vaak na verwijzing)
Veel aandoeningen en problemen zijn te behandelen. Onderstaande lijst Het is onmogelijk ze hier allemaal te noemen. De lijst hieronder . Heeft u twijfels, neemt u dan rechtstreeks contact op met de Topfysiotherapie-praktijk die kinderfysiotherapie aanbiedt. Huisarts, medisch specialist als therapeut gebruiken vaak medische termen. De kinderfysiotherapeut kan u deze termen uitleggen.