Geriatrische fysiotherapie

Met het ouder worden, vinden er veranderingen in uw lichaam plaats. Dat kan betekenen dat u beperkingen krijgt bij het bewegen. Versnelde veranderingen bij het bewegen komen voornamelijk voort uit voortdurend minder bewegen; een te rustige levensstijl.

Optimaal herstel

Geriatrische fysiotherapie is er voor de ouder wordende mens. Deze vorm van fysiotherapie is er voor de behandeling van klachten zodat u zo optimaal mogelijk herstelt en voor ondersteuning bij het behouden van uw bewegingsfuncties. Oefentherapie is er om klachten bij het dagelijks bewegen te verminderen en om achteruitgang hiervan te voorkomen.
Er zijn ook preventieve programma's met gezondheidsvoorlichting en begeleiding.

Kennis van de ouder wordende mens

De geriatrisch fystiotherapeut heeft specifieke kennsis over de ouder wordende mens en de ziektebeelden die hier bij horen. Hij kan ook mantelzorgers adviseren bij de ondersteuning die zij een oudere bieden.