Arbeidsfysiotherapie

Bij arbeidsfysiotherapie wordt specifiek aandacht besteed aan uw klacht ten opzichte van het werk dat u verricht. Het advies kan betrekking hebben op verschillende zaken:
op uw werkplek (ergonomie), op uw werkdruk, uw werkindeling, werkwijze of -techniek en de werktijden. Mogelijk komt uw arbeidsfysiotherapeut bij u op het werk voor onderzoek en, of advies. Hij is op de hoogte van de wetten en regels die gaan over arbeid en gezondheid. Hij kan ook optreden als case-manager.