Geregistreerde Fysiotherapeuten

De Vereniging Topfysiotherapie® bestaat uit meerdere gespecialiseerde praktijken voor fysiotherapie en manuele therapie in Brabant en Limburg.

De praktijken zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsvereniging van fysiotherapeuten in Nederland.

Alle fysiotherapeuten zijn officieel geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van de beroepsgroep en in het daarbij behorende specialistenregister (registerfysiotherapeut).

Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de site www.topfysiotherapie.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

  1. De site www.topfysiotherapie.nl verstrekt informatie aan u als gebruiker. De informatie is met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud van informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. De Vereniging Topfysiotherapie biedt geen garantie voor het foutloos functioneren van deze site.
  3. Eventuele links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. De Vereniging Topfysiotherapie® is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe bronnen of links en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen. 
  4. De Vereniging Topfysiotherapie® kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Raadpleegt u altijd uw fysiotherapeut voor advies en begeleiding.
  5. Oneigenlijk gebruik van de website en inhoud is niet toegestaan. Het is niet toegestaan folders van de Vereniging Topfysiotherapie®, teksten van de vereniging, beeldmateriaal of andere op deze website opgeslagen informatie te verveelvoudigen of voor andere doelen te gebruiken.