Bel me terug Patientenportaal

Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meerdere gezondheidsproblemen. Zij hebben kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Daartoe hebben zij een specifieke opleiding genoten naast de basisopleiding fysiotherapie.

Niet alleen ouderen

Het gaat bij deze vorm van fysiotherapie niet alleen om ouderen, maar ook om mensen die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, al eerder verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut verbetert het lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Het algemene doel is zelfstandigheid te stimuleren en risico’s, zoals de kans op vallen, te verminderen.

Oefentherapie

De behandeling bestaat uit oefentherapie, bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventietraining, het oefenen van het opstaan uit bed of stoel of specifieke arm- en handtraining.

Begeleiding

De geriatriefysiotherapeut geeft daarnaast ook advies en voorlichting aan gezinsleden, andere zorgverleners en mantelzorgers.

Zorgverzekering

Omdat de ziektebeelden veelal als chronische aandoeningen worden aangemerkt, vallen de behandelingen in de meeste gevallen binnen de dekking van de zorgverzekering.

Kwaliteit

De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

Diensten & specialisaties