Maak een afspraak Neem contact op

Valpreventie

Training 'Vallen verleden tijd' voor gezonde ouderen van 55 jaar en ouder

De cursus valtraining is bedoeld voor gezonde ouderen van 55 jaar en ouder. 

Uit onderzoek blijkt dat senioren meer risico lopen om te vallen dan jongeren. Een val kan vervelende gevolgen hebben. Vallen gebeurt vaker dan u denkt. In 40 tot 60% van de gevallen leidt een valpartij tot lichamelijk letsel. Soms gaat het om een verstuiking, een kneuzing of schaafwondje. Soms echter, zijn de gevolgen ernstiger bijvoorbeeld bij het breken van een heup of pols. Per jaar doen zo'n 50.000 mensen met een botbreuk een beroep op de spoedeisende hulp nadat zij gevallen zijn. Na een val worden veel mensen banger om opnieuw te vallen en vermijden zij activiteiten, wat ertoe kan leiden dat hun conditie verslechtert.

Waarom de kans op vallen toeneemt bij het ouder worden

Als men ouder wordt, neemt de kans toe dat het gezichtsvermogen afneemt, en dat geldt ook voor de spierkracht. Men kan een minder goede balans krijgen, er kan duizeligheid optreden of er kunnen zich voetproblemen voordoen. Soms is er sprake van minder aandacht voor een goede voeding of speelt het gebruik van medicijnen een rol en is de kans op vallen groter. 

Voldoende beweging, een zo goed mogelijke oplettendheid, gezonde voeding en veiligheid in en om huis zijn aan te raden. Zo kunt u het risico op vallen verkleinen. 

Cursus Vallen verleden tijd

Om deze reden bieden wij de cursus 'Vallen verleden tijd' aan. Het is het enige programma voor valpreventie in ons land waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt.

Topfysiotherapie Keyzer en Van Roon is gecertificeerd om deze cursus te geven en heeft deze verder uitgewerkt in samenwerking met Ergotherapiepraktijk Goirle, diëtist Naomi van de Staak en Podotherapie Van der Kaa. Deze praktijken zijn, net als Fysiotherapie Keyzer en Van Roon, gevestigd in het Gezondheidscentrum Oranjeplein.

Deelnemen aan de training

Bent u:

Kleine groepen

Wij werken met kleine groepen en gaan in januari opnieuw van start met een trainingsgroep Valpreventie. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan er steeds een groep van start gaan.

Inschrijven

Neemt u contact op met onze praktijk voor meer informatie of om u in te schrijven. 

Links naar de collega's van de Training Valpreventie die werkzaam zijn in het Gezondheidscentrum Oranjeplein 

http://www.ergotherapiepraktijkgoirle.nl/ergotherapiepraktijk-Goirle/  

http://gezondheidscentrumoranjeplein.nl/dietist

http://www.podotherapie-tilburg.nl/

Diensten & specialisaties