Online intake

Diensten & specialisaties

In vertrouwde handen

Bij het team Topfysiotherapie® W.D. Thieme Groen bent u welkom met al uw vragen over klachten bij het bewegen. De fysiotherapeuten werken volgens de nieuwste inzichten op het vakgebied. Voor de behandeling stelt uw fysiotherapeut met u een persoonlijk behandelplan op. U bent er altijd in vertrouwde handen.

Informatie over specifieke behandelingen

Ontspanning en ademhalingsoefeningen

De behandeling is gericht op algemene fysiotherapie en manuele therapie, met daarnaast diverse specifieke behandelingen. Zo kunnen we u onder meer van dienst zijn met ontspannings- en ademhalingsoefeningen

Er zijn veel lichamelijke klachten die een gevolg kunnen zijn van, of gepaard gaan met angst, grote psychische belasting en onzekerheid. Omgekeerd kunnen lichamelijke stoornissen en beperkingen angst en onzekerheid oproepen. Als de lichamelijke stoornissen iets te maken hebben met psychosociale factoren, kunnen ontspanningsmethoden een hulpmiddel zijn om 'spanning' beter te reguleren.

Zo kunt u bouwen aan herstel. Hyperventilatie is zo' n lichamelijke klacht maar bijvoorbeeld ook rugklachten. De fysiotherapeut kan gebruik maken van verschillende methoden: per patiënt bekijkt de fysiotherapeut(e) welke methode het meest geschikt is. Ontspanningsoefeningen zijn in het algemeen bedoeld voor mensen met lichamelijke klachten als gevolg van stress (overbelasting): slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, diarree, etc.

Ook bij patiënten met pijn en bij chronische ziekten kunnen ontspanningsoefeningen waardevol zijn: men kan beter leren omgaan met de pijn, omstandigheden kunnen verbeterd worden zodat de ziekte minder actief is. Bij hyperventilatie is sprake van een gestoorde ademhaling : omdat de oorzaak hiervan vaak ligt in overbelasting ('stress') kunnen ontspanningsoefeningen helpen, eventueel aangevuld met specifieke ademhalingsoefeningen. Ademhalingstherapie en ontspanningstherapie lopen in elkaar over.

Fysiotherapie bij incontinentie

Incontinentie is een ongewild verlies van urine of ontlasting. Met name de incontinentie voor urine is een veel voorkomend verschijnsel, met name bij vrouwen. Hiervan bestaan verschillende vormen:

Inspanningsincontinentie: hierbij verliest men urine tijdens inspanning of tijdens een drukverhogend moment, zoals bij sporten hoesten, lachen.

Aandrangincontinentie: hiervan is sprake bij een geprikkelde blaas waardoor men bij een kleine hoeveelheid urine in de blaas al een hevige aandrang voelt. Men gaat veelvuldig naar het toilet en is vaak te laat.
Een fysiotherapeut kan u bij deze klachten proberen te helpen.
Incontinentie wordt vaak veroorzaakt door het niet goed functioneren van de bekkenbodem en, of door een te grote activiteit van de blaasspier. De spieren van de bekkenbodem kunnen te slap of juist te gespannen zijn. Door gerichte oefeningen leert u hoe u de bekkenbodem kunt aanspannen of juist ontspannen op een goede manier. Verder is een goed toiletgedrag van belang om de klachten te verbeteren.
Urineverlies is, hoe minimaal ook, zeer hinderlijk en tegenwoordig steeds beter te behandelen.

Fysiotherapie bij bekkeninstabiliteit

Veel vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap last van klachten van en rond hun bekken. Dit kan komen door zwangerschapshormonen verweken de verbindingen tussen de bekkenbeenderen. Ook speelt een verkeerde houding, overbelasting en het toenemend gewicht een rol. Er komt een verstoring tussen de belastbaarheid en de belasting. Hierdoor kunnen (pijn)klachten in de lage rug, bekken en in de benen ontstaan wat kan leiden tot instabiliteit. Vaak verdwijnen deze klachten na de bevalling maar soms blijven ze langdurig bestaan.

Deze instabiliteit kan ook ontstaan door een val of een ongeluk. De fysiotherapeut kan u helpen de klachten te verminderen met:

Fysiotherapie na een letsel / bij post-traumatische reflex dystrofie

Na een gebroken arm of been, een operatie of zelfs na een zeer onbeduidend letsel kan er plotseling een reactie komen die lijkt op een ontsteking. De omgeving van het letsel wordt dik, rood, warm, soms juist koud en pijnlijk. De pijn neemt in de loop van de tijd vaak toe. Dit zijn verschijnselen die horen bij post-traumatische dystrofie. Deze aandoening komt het meest voor bij mensen tussen de 45 en 60 jaar; meer bij vrouwen dan bij mannen. Een oorzaak is niet goed aan te wijzen. Het is van groot belang dat deze dystrofie in een vroeg stadium wordt vastgesteld.

De fysiotherapeut kan u helpen wat meer controle te krijgen over de klachten. Dit gebeurt door gerichte oefeningen om de beweging te verbeteren, spierkrachtverbetering, verbeteren van de dagelijkse vaardigheden, doorspreken van hoever en wanneer je mag belasten en het gebruiken van TENS (een stroomvorm gericht op pijnvermindering).