Aanmelden

Kwaliteit

Dagelijks aandacht voor kwaliteit

Topfysiotherapie Rugcentrum Uden bewaakt op alle fronten haar kwaliteit. Onze fysiotherapeuten en fysio-manueel therapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Scholing

Eén van de onderdelen van de registratievoorwaarden van het CKR is het verplicht volgen van aanvullende scholingstrajecten zodat de fysiotherapeuten en fysio-manueel therapeuten altijd kennis hebben van de meest recente ontwikkelingen in het vak en zich zo ook verder kunnen specialiseren. Opname in het register is alleen mogelijk als steeds aan alle voorwaarden is voldaan. Het register wordt jaarlijks actueel gehouden; het is te vinden op www.fysionet.nl en www.nvmt.nl.   

Officieel geregistreerde fysiotherapeuten

Alle therapeuten van Topfysiotherapie Rugcentrum Uden staan ingeschreven in een officieel Nederlands register voor de gezondheidszorg: het BIG-register. Dit staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De inschrijving duidt erop dat de ingeschreven personen een door de wet beschermde titel voeren en door de overheid erkende beroepsopleidingen hebben gevolgd.

Samenwerking met zorgverzekeraars

Als lid van de Vereniging Topfysiotherapie voldoen wij aan de hoogste kwaliteitseisen die de zorgverzekeraars stellen op het gebied van kwaliteit en doelmatig werken. De praktijk werkt samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars.

Toetsing van kwaliteit

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. In ons streven naar het leveren van kwalitatieve hoogwaardige zorg is uw ervaring als patiënt dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor door te mailen naar support@fysiomonitor.nl