Aanmelden

Shockwavetherapie (R-SWT) bij Topfysiotherapie Rugcentrum Uden

Het Shockwave apparaat schiet op hoge snelheid, door middel van luchtdruk, een kogel tegen een metalen plaatje. Dit brengt een mechanische drukgolf  - een shockwave - teweeg in het teweeg tot een diepte van drie centimeter. De behandeling zorgt voor het aanmaken van nieuwe bloedvaten (neoangiogenese), het vergruizen (defragmentatie ) van kalkafzettingen, pijndemping en nieuwvorming van weefsel. Hierdoor wordt een natuurlijk herstelproces van pees en/of fascie opnieuw in gang gezet.

Shockwavetherapie is bij het behandelen van peesaandoeningen niet zaligmakend maar maakt onderdeel uit van het fysiotherapeutische behandelplan, waarbij advies, hulpmiddelen en oefening  vaak ook noodzakelijk zijn.

Shockwave apparaat 

Vormen van shockwavetherapie

F-SWT (Focussed Shockwave Therapy)

Shockwave apparaat met gefocuseerde shockwaves. De maximale energie wordt bereikt op een specifiek geconcentreerd punt in het lichaam. Deze apparaten produceren een gemiddeld tot hoog energieniveau. In dit shockwave apparaat wordt een elektromagnetische bron gebruikt.

R-SWT (Radial Shockwave Therapy)

Shockwave apparaat met radiale shockwaves. De energie wordt over een groter oppervlak verdeeld. Deze apparaten produceren een laag tot gemiddeld energieniveau. Pneumatisch gegenereerde shockwaves worden over een groter (radiaal) oppervlak in het lichaam gebracht met behulp van een vrij te bewegen behandelkop, deze impulsen bestrijken de volledige pijnzone.

P-SWT (Planar Shockwave Therapy)

Als men de toepassing van SWT bij wondbehandeling overweegt, moet de technologie aangepast worden aan een grotere behandelingszone. Om planar shockwaves te genereren, moet de gebruikte reflector in de behandelkop van het shockwave apparaat gemaakt zijn van een gegeneraliseerde parabolische reflector. Het geconcentreerde punt van deze vlakke golven is, bij definitie, "ongeconcentreerd" of "gedeconcentreerd". Dit wil zeggen dat een geconcentreerd punt niet langer bestaat. Hiervoor kunnen shockwave karakteristieken voor de parabolische reflector gedefinieerd worden als vlakke golven (plane waves), of met andere woorden, parallelle golven. Hierdoor wordt een grotere zone gestimuleerd.

shockwave pistool

 

Topfysiotherapie Uden maakt gebruik van de nieuwere en veel gebruikte Radiale Shockwavetherapie R-SWT.

Welke klachten worden behandeld?

Voordelen voor de patiënt:

 

Literatuur zie: shockwavenet.nl

 

Diensten & specialisaties