Afspraak maken Vacature

AVG voor de zorgsector

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In de AVG krijg je als burger meer rechten wanneer het gaat om te weten welke gegevens verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Men krijgt de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers is een kenmerk van open en transparante organisaties, welke een van de kernwaarden is van de Vereniging Topfysiotherapie en de aangesloten praktijken.

Via de onderstaande links kunt u de Privacy policy van Handencentrum de Langstraat en Handencentrum Weert inzien.

Privacy policy Handencentrum de Langstraat
Privacy policy Handencentrum Weert