Maak een afspraak Neem contact op

Tarieven fysiotherapie 2019 Topfysiotherapie Keyzer en Van Roon

Basisverzekering en aanvullende verzekering fysiotherapie

In Nederland kennen we een basisverzekering, dit is een verplichte ziektekostenverzekering. Deze dekt de kosten voor de meest voorkomende geneeskundige zorg. Als u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie wordt de behandeling door uw Zorgverzekeraar vergoed; er is geen garantie voor een volledige dekking, hoe hoog uw vergoeding is, staat in uw polisvoorwaarden.
In het basispakket is vergoeding van kosten voor fysiotherapie opgenomen voor jongeren tot 18 jaar met een aandoening die op de lijst 'chronische aandoeningen' staat: vergoeding fysiotherapie tot 9 behandelingen, met een vervolg van 9 behandelingen voor aandoeningen op de niet-chronische lijst.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie de Vereniging Topfysiotherapie contracten heeft, dan kunnen wij uw behandeling declareren bij de betreffende verzekeraar.

Heeft u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie dan komen de kosten van de behandeling voor uw eigen rekening, in dit geval brengen wij de behandelkosten bij u persoonlijk in rekening.
De tarieven vindt u in de tarievenlijst. 

Zij die in Nederland werken maar niet wonen, en hier loonbelasting afdragen, zijn ook wettelijk verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Het is niet verplicht om een aanvullende verzekering af te sluiten. Raadpleegt u uw zorgverzekeraar voor uw persoonlijke verzekering.

Advies over uw polis fysiotherapie 2019

Wij raden u aan om zelf uw zorgbehoefte te bepalen en op tijd uw nieuwe polis af te sluiten. Op de website Zorgverzekeringswijzer vindt u meer informatie over zorgpolissen. Zorg dat u vóór 1 februari 2019 uw nieuwe basisverzekering heeft afgesloten. Deze is dan met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2019. Kijk ook eens op de centrale website van De Fysiotherapeut.
Het team Topfysiotherapie® Keyzer en Van Roon werkt samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars.

Tarievenlijst 2019 Praktijk voor fysiotherapie, oefentherapie en manuele therapie Oranjeplein Goirle

Onderstaande tarieven zijn van toepassing op behandelingen in de Praktijk voor Fysiotherapie
Goirle aan het Oranjeplein. Voor behandeling aan huis geldt een toeslag, zie onderstaande tarievenlijst.

 

   Prestatiebeschrijving

 

Prijs factuur

 

 

   Voor alle onderstaande prestaties geldt een toeslag voor behandeling
   aan huis bij de patiënt van 

 

€ 18,75

 

 

 

 

    Individuele zitting reguliere fysiotherapie / oefentherapie

 

 € 37.50

 

  Individuele zitting manuele therapie

 

 € 51,00
 

  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

 

 € 69,00

 

  Individuele zitting oedeemtherapie

 

 € 51,00

 

  Extra lange zitting fysiotherapie / oefentherapie

 

 € 52,50

 

  Screening fysiotherapie / oefentherapie

 

 € 20,00

 

  Intake en onderzoek fysiotherapie/oefentherapie na screening

 

 € 37,50

 

  Screening, intake en onderzoek fysiotherapie / oefentherapie

 

 € 52,50

 

  Intake en onderzoek fysiotherapie / oefentherapie na verwijzing

 

 € 52,50

 

  Niet nagekomen afspraak fysiotherapie / oefentherapie

 

 € 37,50

Verstrekte verbandmiddelen: variabele kosten, afhankelijk van de benodigde middelen.

Verstrekte hulpmiddelen: variabele kosten, afhankelijk van het hulpmiddel.